Ordlista

Ordlista

I denna ordlista samlar vi begrepp som ofta förekommer i samband med undersökningar och organisationsutveckling. Här finns även vanligt förekommande begrepp som har med medarbetarengagemang och arbetsmiljö att göra.

Analys

Analys innebär att dela upp ett komplext ämne i flera mindre delar för att ... Läs mer

Coaching

Coaching eller coachning är en lösningsfokuserad teknik för att hjälpa ... Läs mer

Enkät

En enkät är en undersökning med frågor som ställs till olika människor ... Läs mer

Facilitera

Att facilitera innebär att underlätta ett arbete, uppdrag eller ärende ... Läs mer

Formulär

Ett formulär, eller frågeformulär som det också heter, är ett dokument ... Läs mer

Frågebatteri

Frågebatteri är en uppsättning frågor eller frågeställningar som förekommer ... Läs mer

Föreskrift

En föreskrift är regler som en myndighet har beslutat om. Föreskrifter är bindande ... Läs mer

Handlingsplan

En handlingsplan är en detaljerad plan med konkreta åtgärder ... Läs mer

Humankapital

Humankapital är människors kunskap, färdigheter och egenskaper ... Läs mer

Index

Ett index är ett mått som sammanfattar flera olika indikatorer (variabler) ... Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling innebär att någon form av kränkande handlingar ... Läs mer

Medarbetarenkät

En medarbetarenkät är en enkät som syftar till att låta medarbetarna ... Läs mer

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling är en kontinuerlig förbättring av hur en organisation ... Läs mer

Organisatorisk arbetsmiljö

Organisatorisk arbetsmiljö är ett begrepp som ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ... Läs mer

Respondent

En respondent är en person som svarar på en enkät ... Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) handlar om att undersöka, bedöma ... Läs mer

Undersökning

En undersökning är ett sätt att systematiskt samla in, analysera ... Läs mer

Webbenkät

En webbenkät är en enkät där enkätdeltagarna svarar på ... Läs mer

Workshop

En workshop eller arbetsseminarium är en form av träningssession ... Läs mer

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig