Organisationsutveckling

Vi vet av erfarenhet att riktade insatser för att frigöra chefers, individers och gruppers potential går hand i hand med ökad prestation som organisation.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder för att stärka chefer i deras ledarskap, individer i deras medarbetarskap och grupper i deras samarbete. Vi fokuserar på mätbarhet i våra insatser, ni ska kunna se effekt och framförallt förändrade beteenden.

Genom riktade insatser säkerställer vi att ni uppnår effekt och förflyttar organisationen mot ert önskade läge!

Ledarutveckling

Ledarutveckling

Ledarskapet är en nyckelfaktor för organisationens prestationsförmåga. Ett väl fungerande ledarskap är en tydlig konkurrensfördel

Workshop

Utbildningar och workshops

Vi skräddarsyr föreläsningar, utbildningar och workshops utifrån behov. Några av de teman vi ofta arbetar med är kommunikation och feedback.

Facilitering

Facilitering

Vi faciliterar medarbetargrupper och ledningsgrupper i att ta fram handlingsplaner eller lösa problem och utmaningar. Våra organisationskonsulter driver möten mot de uppsatta målen.

Kommunikation och feedback (DiSC®/IPU)

För chefer som behöver träna sin kommunikativa förmåga arbetar vi med DiSC®. Det är en väl beprövad metod som utgår från Marstons teorier om våra beteendestilar: Dominance, Inducement, Submission och Compliance.

DiSC® skapar insikt kring den egna och andras beteenden och kommunikationsstilar.

Läs mer om DiSC®/IPU

Samtalsträning

Samtalsträning

Vi skapar en sammanhängande samtalsstuktur för er organisation och tränar era nyckelpersoner i effektiva upplägg för att stärka beteendeförändring, öka måluppfyllelse, stärka medarbetarskap, öka trivsel och engagemang.

Chefsmöten

Individuella chefsmöten

Våra organisationskonsulter hjälper chefer inför uppgiften att presentera resultat och analys från en undersökning.

Coaching

Coaching

Att vara chef kräver ett mod och en vilja att ständigt utvecklas och låta sig utmanas. Vi agerar speaking partner och externt bollplank åt chefer i olika situationer

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kunder

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig