Kundundersökning

Lojala kunder ger ditt företag förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Med Zonderas kundundersökningar tydliggörs dina kunders upplevelse av ditt företags produkter, tjänster, kommunikation och bemötande.

Strategisk koppling till ditt företag

Zonderas kundundersökningar är skräddarsydda för ditt företag. Vi tar hänsyn till gällande strategi och enkäten utformas för att fånga de faktorer som kan utveckla verksamheten och kundrelationen.

Lojala kunder ökar lönsamheten för ditt företag!

Olika undersökningar

Zondera gör flera olika typer av kundundersökningar. Det kan t ex vara interna kundundersökningar, utvärderingar av större projekt/leveranser eller brukarenkäter för offentlig sektor. Vi kan även koppla resultaten mellan en medarbetarundersökning och en kundundersökning. På så vis får ni ett underlag för att träna medarbetare i ett kundfokuserat arbetssätt, att tänka utifrån och in och att skapa ett förhållningssätt där alla tar ansvar för kundupplevelsen.

Exempel på tillämpningsområden

  • Kundundersökningar
  • Interna kundundersökningar
  • Utvärderingar av större projekt/leveranser
  • Brukarenkäter (offentlig sektor)
  • Kopplade mätningar, nöjd kund och nöjd medarbetare (NKI/NMI)

Resultatmaterial

Du får ett pedagogiskt och lättläst resultatmaterial och en tydlig sammanställning av prioriterade utvecklingsområden. Resultaten är ett bra beslutsunderlag för organisationens affärsutveckling som ger er förutsättningar att skapa en kunddriven verksamhet.

Kund- och medarbetarundersökning

Zondera har utvecklat en metod där frågor och resultat i undersökningar hos kunder och medarbetare kan kopplas ihop och jämföras. Underlaget kommer hjälpa er att träna medarbetare i ett kunddrivet arbetssätt, att tänka utifrån och in och att skapa ett förhållningssätt där alla tar ansvar för kundupplevelsen.

Med hjälp av det strategiska underlaget kan vi identifiera och utveckla områden hos dina medarbetare som har störst påverkan på kundernas uppfattning om företagets erbjudande.

Vetenskapligt baserad

Zonderas undersökningar baseras på vetenskap med en beprövad och dokumenterad arbetsmodell för att hjälpa er att omsätta den feedback ni fått i varje moment av kundens möte med er. Genom uppföljande kundundersökningar kan ni säkerställa att era insatser varit effektiva.

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Banner med logotyper av kunder som vi arbetar med - Folkuniversitetet, Region Gävleborg, Bettsson, Nacka Kommun, Best Western.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig