360° Feedback

Med Zonderas 360°-utvärdering får er organisation ett tillförlitligt underlag för utveckling. Verktyget ger en bred bild, där starka sidor och utvecklingsområden tydliggörs. Utvärderingen visar också eventuella gap mellan olika perspektiv. Med hjälp av rapporten kan en prioritering av utvecklingsinsatser göras, till nytta för såväl den enskilde chefen som för hela organisationen.

Det är ett kraftfullt verktyg för att öka självinsikt och börja fokusera på de beteenden som ger bäst effekt.

Tillsammans använder vi resultaten för att utveckla din organisation!

Målgrupp

Chefer och medarbetare i behov av utveckling.

Det finns behov av ge återkoppling till deltagarna utifrån ett antal dimensioner.

Fem vanliga dimensioner för återkoppling:

Kultur, Kommunikation, Professionalism, Kompetens & egenskaper, Medarbetarskap

Syfte och mål

Ge ökad insikt om den individuella prestationen, men också summering av deltagarnas förmågor, i relation till andra medarbetare.

Skapa en bild av hur deltagaren upplevs i organisationen samt ge underlag för individuell utveckling.

Zonderas 360° görs enligt följande steg:

 • Information till deltagarna
 • Intervjuer för att utforma ett anpassat återkopplingsformulär
 • Nominering, bestämmande av vem som ska återkoppla på vem
 • Återkoppling genomförs
 • Analys
 • Rapportering till beställare
 • Utbildning i att återkoppla resultat
 • Återkoppling till medarbetare vilket resulterar i en individuell handlingsplan
 • Uppföljning av handlingsplaner

Strategiska fördelar med 360°

Ledning och HR får:

 • Presentation av utfall på övergripande nivå
 • Strategisk brief av resultaten från genomförda återkopplingar till medarbetare
 • Underlag för viktiga insatser på övergripande nivå
 • Rekommendation av tydliga fokusområden

Operativa fördelar med 360°

Varje medarbetare får:

 • Personlig återkoppling av resultatet
  - Kan utföras av Zonderas organisationskonsult
 • Tydlig bild av starka sidor och förbättringsområden
 • Rätt fokus i utvecklingen av personliga egenskaper
 • Bra underlag för vidare diskussion

Tilläggstjänster

Zondera levererar alltid 360° Feedback tillsammans med antingen konsultstöd, och/eller utbildning av chefer/HR i återkoppling av 360° Feedback.

Återkoppling av 360 Feedback med Zonderas konsult

Vill du få extra kraft i processen erbjuder vi konsultstöd i genomgången av rapporten. Den enskilde medarbetaren får därmed hjälp att tolka rapporten och lägga grund för en personlig handlingsplan. Tillsammans med medarbetaren skapas en plan för fortsatt utveckling inom prioriterade områden.

Utbildning i återkoppling av 360 Feedback

Zonderas organisationskonsulter utbildar chefer och medarbetare att ge återkoppling på 360-feedback (ca 3 timmar). I kursen går vi igenom rapporten och metodiken för återkoppling. Vi reflekterar också över olika situationer som kan uppstå i en skarp situation.

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kunder

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig