360 Feedback

Med Zonderas 360-utvärdering får er organisation ett underlag för utveckling av ledarskapet. Verktyget ger en bred bild av ledarskapet, där starka sidor och utvecklingsområden tydliggörs. Utvärderingen visar också eventuella gap mellan olika perspektiv. Med hjälp av rapporten kan en prioritering av utvecklingsinsatser göras, till nytta för såväl den enskilde chefen som för hela organisationen.

Det är ett kraftfullt verktyg för att öka chefernas självinsikt och börja fokusera på de beteenden som ger bäst effekt.


Skräddarsydda moduler

Skräddarsydda moduler

Utifrån resultatet kan ni jobba med målinriktade insatser för att stärka ledarskapet i de delar där det ger mest effekt, både för den individuelle chefen och för ledarskapet på organisationsnivå.

Vi fokuserar på beteende i chefsrollen utifrån fyra dimensioner:

Inspirera - Samverka - Sätta mål - Driva

Alla grundade i forskning om vad som karaktäriserar det goda ledarskapet.

Vi skräddarsyr ofta moduler för våra kunder som har en ledaridé eller en specifik kravprofil. Vi har även en 360 som riktar sig till ledare utan personalansvar och till potentials som är på väg in i en chefsroll.

Support

Konsultstöd

Vill du få extra kraft i processen erbjuder vi konsultstöd i genomgången av rapporten. Chefen får ett externt bollplank och en tydlig guidning för att kunna ta fram en skarp handlingsplan.

Kontaktpersoner

Per Falkenius

Per Falkenius

Undersökningskonsult

+46 70 949 15 13

per.falkenius@zondera.com

Henrik Otterbeck

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58

henrik.otterbeck@zondera.com

Kristina Venngren

Kristina Venngren

Undersökningskonsult

+46 73 352 72 05

kristina.venngren@zondera.com

Support
Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för mer detaljerad information om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig