Medarbetarundersökning


I en medarbetarundersökning får dina anställda möjlighet att berätta vad de tycker om arbetsmiljön, hur de mår och hur de trivs.

Hur är kommunikationen med cheferna?
Trivs medarbetarna med sina kollegor?

Varje medarbetarundersökning är unik men målet är alltid att dina anställda ska känna sig nöjda på sin arbetsplats och med sin arbetssituation.


Science

Bygger på vetenskaplig grund

Zonderas medarbetarundersökningar består av relevanta frågor som bygger på vetenskaplig grund och en beprövad metodik. Vi hjälper er att mäta era nyckelfrågor och skapa ett underlag till beslut och uppföljning för att göra organisationen mer effektiv och lönsam. Vi arbetar i partnerskap med HR och chefer genom hela processen och hjälper er att förändra och utveckla organisationen utifrån resultatet.


Zonderas processMedarbetarundersökningar

Fördelar med Zonderas medarbetarundersökningar

Responsiva enkäter: Våra enkäter är responsiva – medarbetarna kan svara på dator, i mobil eller surfplatta.

Stöd från erfarna konsulter: Resultaten från Zonderas medarbetarundersökning analyseras och presenteras alltid av våra erfarna konsulter.

Tydliga rapporter: Rapporterna är lätta att jobba med för chefer.

Bra underlag: HR får en tydlig överblick och möjlighet att själva göra fördjupade analyser.

Portal med alla resultat: I vår portal kan chefer se sitt resultat och själva göra uppföljande tempmätningar på sitt team, vi kallar dem ”teammätningar”.

Läs mer om processenVision

Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet

Vår vision är att alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet. Det arbetet börjar många gånger med en medarbetarundersökning. Därefter följer riktade insatser för att utveckla enskilda chefer och medarbetare, grupper eller hela organisationer.
Medarbetarundersökningar

Zonderas medarbetarundersökningar i korthet

Förberedelser: Våra konsulter förbereder medarbetarundersökningen tillsammans med er. Vi tittar på undersökningens syfte och mål. Därefter utformar vi en enkät som mäter önskade områden av verksamheten. Vi grundar våra enkäter på vetenskaplig forskning kring framgångsrika organisationer.

Genomförande: Era medarbetare deltar i undersökningen genom vårt responsiva och lättanvända verktyg via dator, mobil eller surfplatta. Medarbetarundersökningen kan även göras via pappersenkät eller telefonintervju.

Resultat: Resultatet från Zonderas medarbetarundersökningar är alltid tydligt och lätthanterligt. Vi kan även göra presentationer för företagets chefer och medarbetare om så önskas!

Förändring: När undersökningen är klar börjar det viktigaste – förändringsarbetet. Zondera har lång erfarenhet av att stötta våra kunder i detta arbete. Vi hjälper er gärna så att ni får största möjliga nytta av er medarbetarundersökning!

Combined surveys

Kombinera undersökningar

En medarbetarundersökning får extra stor effekt om den kan kombineras med andra aspekter av organisationsutvecklingen. Med Zondera kan du kombinera era medarbetarundersökningar med en kundundersökning eller företagets ledarskapsutveckling.
Kombinera undersökningar

Kund- och medarbetarundersökning

Zondera har utvecklat en metod där frågor och resultat i undersökningar hos kunder och medarbetare kan kopplas ihop och jämföras. Underlaget kommer hjälpa er att träna medarbetare i ett kunddrivet arbetssätt, att tänka utifrån och in och att skapa ett förhållningssätt där alla tar ansvar för kundupplevelsen.

Med hjälp av det strategiska underlaget kan vi identifiera och utveckla områden hos dina medarbetare som har störst påverkan på kundernas uppfattning om företagets erbjudande.

360 Feedback och medarbetarundersökning

Att genomföra Zonderas 360 feedback för ledarskapsutveckling i samband med medarbetarundersökningen är ofta både tids- och kostnadseffektivt. Det innebär att det krävs mindre insats från HR, cheferna och de som ska utvärdera cheferna.

I de fall där 360 feedback körs parallellt med en medarbetarundersökning kompletteras enkäten med ledarskapsfrågor som sammanställs i fyra dimensioner: Inspirera - Samverka - Sätta mål - Driva

Det är ett kraftfullt verktyg för att öka chefernas självinsikt och börja fokusera på de beteenden som ger bäst effekt.


Zonderas Totalindex

- Måttet som sammanfattar resultatet i er medarbetarundersökning

På Zondera använder vi oss av ett mått som sammanfattar resultatet av er medarbetarundersökning på ett sätt som är unikt för er organisation – för att ni ska kunna ta tag i de frågor som är viktiga för just er. Detta mått kallar vi för totalindex (tidigare kallat medarbetarindex).

Vårt totalindex ger dig en snabb överblicksbild av resultatet från medarbetarundersökningen. Det återspeglar frågor kring arbetsmiljön, ledarskap och organisationens värderingar.

Pajdiagram

Totalindex - nivåer

TI Nivåer

Rött:
Många frågor behöver åtgärdas i arbetssituationen för att det ska finnas förutsättningar att arbeta på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Gult:
Några frågor behöver åtgärdas i arbetssituationen för att det ska finnas förutsättningar att arbeta på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Grönt:
Alla nyanser visar på ett gott resultat som tyder på att arbetssituationen är sådan att det finns förutsättningar att arbeta på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Starkare grön färg innebär ett bättre resultat.Ledarskap

Ledningsgruppen har betydelse

- En fungerande ledningsgrupp spelar stor roll för företaget, medarbetarnas hälsa och välmående.

Med Zonderas nya verktyg ”Ledningsgruppsprofil” får ni snabbt en överblick över ledningsgruppens prestanda och i vilken utsträckning ni har samsyn tex kring era prioriteringar och er implementeringskraft. Ni kan benchmarka er utifrån vad forskning säger om effektiva ledningsgrupper och ni får en tydlig handlingsplan att bygga vidare utifrån.

Löfbergs Lila kombinerade sin medarbetarundersökning med workshops i olika grupper och med en utvecklingsdag för ledningsgruppen där man jobbade med strategiska vägval för gruppen för att vässa sig som team.


Läs mer om ledarskapsutvecklingKontaktpersoner

Per Falkenius

Per Falkenius

Undersökningskonsult

+46 70 949 15 13
per.falkenius@zondera.com

Henrik Otterbeck

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58
henrik.otterbeck@zondera.com

Kristina Venngren

Kristina Venngren

Undersökningskonsult

+46 73 352 72 05
kristina.venngren@zondera.com


Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig