Medarbetarundersökning

Zonderas medarbetarundersökningar består av relevanta frågor, bygger på vetenskaplig grund och en beprövad metodik. Vi hjälper er att mäta era nyckelfrågor och skapar underlag till beslut och uppföljning för ökad effektivitet och lönsamhet. Vi arbetar i partnerskap genom hela processen och säkerställer att ni kan förändra och utveckla organisationen utifrån resultatet.

Alla skunna gå med lätta steg till jobbet

Vår vision är att alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet. Det arbetet börjar många gånger med en medarbetarundersökning och fortsätter med riktade insatser för att utveckla enskilda chefer och medarbetare, grupper eller hela organisationer.

  • Våra enkäter är responsiva. Svara på dator, i mobil eller surfplatta.
  • Resultaten från Zonderas medarbetarundersökning analyseras och presenteras alltid av våra erfarna konsulter.
  • Rapporterna är enkla att jobba med för chefer.
  • HR får en tydlig överblick och möjlighet att själva göra fördjupade analyser.
  • I vår portal kan chefer se sitt resultat och själva göra uppföljande tempmätningar på sitt team, vi kallar dem ”teammätningar”. Allt för att säkerställa att ni rör er mot ert önskade läge.

Vår process

Vår vision är att alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet. Det arbetet börjar många gånger med en medarbetarundersökning och fortsätter med riktade insatser för att utveckla enskilda chefer och medarbetare, grupper eller hela organisationer.

Zonderas process

För att veta mer om processen för vår medarbetarundersökning gå vidare till processen för medarbetarundersökning


Kombinera undersökningar

Kund- och medarbetarundersökning

Zondera har utvecklat en metod där frågor och resultat i undersökningar hos kunder och medarbetare kan kopplas ihop och jämföras. Underlaget kommer hjälpa er att träna medarbetare i ett kunddrivet arbetssätt, att tänka utifrån och in och att skapa ett förhållningssätt där alla tar ansvar för kundupplevelsen.

360 Feedback och medarbetarundersökning

Att genomföra Zonderas 360 Feedback i samband med medarbetarundersökningen är ofta både tids- och kostnadseffektivt. Det blir en minimerad insats för såväl HR, som chefer och de personer som ska utvärdera cheferna. I de fall där 360 Feedback körs parallellt med en medarbetarundersökning kompletteras enkäten med ledarskapsfrågor som sammanställs i fyra dimensioner – inspirera, samverka, sätta mål och driva. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka chefers självinsikt och börja fokusera på de beteenden som ger bäst effekt.

Medarbetarindex (MI) blir Totalindex (TI)

På Zondera använder vi oss av ett mått som sammanfattar resultatet av er medarbetarundersökning på ett sätt som är unikt för er organisation – för att ni ska kunna ta tag i de frågor som är viktiga för just er. Detta mått känner ni till som medarbetarindex. Nu kommer detta index att byta namn till totalindex – detta utan att tappa någonting av sin funktionalitet eller jämförbarhet till tidigare mätningar.

Pajdiagram

Färgernas betydelse

TI Nivåer

Rött:
Många frågor behöver åtgärdas i arbetssituationen för att det ska finnas förutsättningar att arbeta på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Gult:
Några frågor behöver åtgärdas i arbetssituationen för att det ska finnas förutsättningar att arbeta på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Grönt:
Alla nyanser visar på ett gott resultat som tyder på att arbetssituationen är sådan att det finns förutsättningar att arbeta på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Starkare grön färg innebär ett bättre resultat.


Anledningar till namnbytet

Vi vill att det blir ännu tydligare att indexet ger ett totalt intryck av ert resultat i medarbetarundersökningen, en överblicksbild. Oftast är det mycket mer än bara frågor kring medarbetarna själva som ingår i en undersökning, man har vanligtvis med frågor kring arbetsmiljön, ledarskap och organisationens värderingar. Vi vill att mångfalden av frågor speglas i indexets namn och tycker att totalindex är ett utmärkt val för att åstadkomma just det.

Dessutom har våra befintliga index fått tillskott av nya index som kommer att hjälpa er att fokusera på de områden som ni prioriterar just nu. Också för att kunna skilja de nya indexen, som alltid rör ett visst, begränsat, område från det övergripande indexet, blir medarbetarindexet till totalindexet.

Däremot ändrar vi inte på hur indexet fungerar, så att ni kan fortsätta att ha nytta av vår till er anpassade analys. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor eller vill veta mer!


Ledningsgruppen har betydelse

- En fungerande ledningsgrupp spelar stor roll för företaget, medarbetarnas hälsa och välmående.

Med Zonderas nya verktyg ”Ledningsgruppsprofil” får ni snabbt en överblick över ledningsgruppens prestanda och i vilken utsträckning ni har samsyn tex kring era prioriteringar och er implementeringskraft. Ni kan benchmarka er utifrån vad forskning säger om effektiva ledningsgrupper och ni får en tydlig handlingsplan att bygga vidare utifrån.

Löfbergs Lila kombinerade sin medarbetarundersökning med workshops i olika grupper och med en utvecklingsdag för ledningsgruppen där man jobbade med strategiska vägval för gruppen för att vässa sig som team.


Kontaktpersoner

Per Falkenius

Per Falkenius

Undersökningskonsult

+46 70 949 15 13
per.falkenius@zondera.com

Kristina Stumpf

Kristina Stumpf

Undersökningskonsult

+46 73 352 72 05
kristina.stumpf@zondera.com

Henrik Otterbeck

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58
henrik.otterbeck@zondera.com