Medarbetarenkät

Medarbetarenkät

En medarbetarenkät är en enkät som syftar till att låta medarbetarna berätta om hur de trivs, hur de mår och vad de tycker om arbetsplatsen. Kallas ibland för arbetsmiljöenkät, personalenkät eller medarbetarundersökning.


Syfte med medarbetarenkäter

Syftet med medarbetarundersökningar är att ta pulsen på arbetsmiljön och höra vad de anställda tycker i olika frågor.

Nöjda medarbetare innebär inte bara en trevligare arbetsplats. Det innebär också fördelar i form av ökad effektivitet, bättre lönsamhet och att organisationens humankapital kan stärkas.

Av den anledningen kan en medarbetarenkät ses som en investering i både företaget och medarbetarna


Olika sätt att genomföra en personalenkät

Det finns flera sätt att genomföra medarbetarenkäter på:

Vill du också genomföra en personalenkät?

Läs mer om Zonderas medarbetarundersökningar


Exempel på enkätfrågor för medarbetarenkäter

En väl genomförd medarbetarenkät bygger på vetenskaplig grund och har enkätfrågor som valts med omsorg. Med bra nyckelfrågor går det att göra en riktig utvärdering av arbetsklimatet och besluta om eventuella åtgärder och uppföljning.

Här är ett urval bland några av de vanligaste enkätfrågorna:

  • Hur meningsfullt är ditt arbete?
  • Hur utmanande är ditt jobb?
  • Hur ofta känner du dig stressad på jobbet under en typisk arbetsvecka?
  • Känner du att du har den lön du förtjänar?
  • I vilken grad känner du att du kan påverka dina kollegor?
  • Har din chef realistiska förväntningar?
  • Känner du att du utvecklas genom dina arbetsuppgifter?
  • Upplever du att du kan göra karriär på din arbetsplats?
  • Kontrollerar din chef ditt jobb för mycket, för litet eller lagom mycket?
  • Vad tycker du om dina förmåner som anställd?

För att en personalenkät ska bli lyckad behöver också formuleringen av svarsalternativ vara rimligt.

Dessutom är sammanställningen och analysen av resultaten minst lika viktigt för att slutsatserna ska bli rättvisande.

Tips!

När du använder Zondera för att genomföra en medarbetarenkät behöver du ingen mall med frågor. Vi hjälper dig att skräddarsy enkätfrågorna efter just din organisations behov.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig