Individuella chefsmöten

Zonderas organisationskonsulter hjälper chefer inför uppgiften att presentera resultat och analys från en undersökning. Zonderas konsult guidar chefen i resultatet, visar på viktigaste styrkor och förbättringsområden och agerar bollplank. Chefen får ökad förståelse och mod att ta resultaten vidare till gruppen.

Genom att få reflektera och förstå resultaten tillsammans med en extern samtalspart skapas insikt och mod att agera. Våra organisationskonsulter hjälper gärna till att stötta såväl HR som enskilda chefer inför uppgiften att presentera resultat och analys från en undersökning.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att gå igenom resultat med enskilda chefer.

Vägledande samtal

Vi guidar även de chefer som leder andra chefer i samtal där de får en sammanfattning av de viktigaste områdena för dem att följa upp i olika delar av organisationen. Våra konsulter har lång erfarenhet av att gå igenom resultat med enskilda chefer.

Coachning

Att vara chef kräver ett mod och en vilja att ständigt utvecklas och låta sig utmanas. Vi agerar speaking partner och externt bollplank åt chefer i olika situationer med fokus på att stärka självinsikt, handlingskraft och beslutsförmåga.

Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig