Individuella chefsmöten

Våra organisationskonsulter hjälper chefer inför uppgiften att presentera resultat och analys från en undersökning.

Individuella chefsmöten

Reflektera och förstå

Genom att få reflektera och förstå resultaten tillsammans med en extern samtalspart skapas insikt och mod att agera.

Vägledande samtal

Vi guidar även de chefer som leder andra chefer i samtal där de får en sammanfattning av de viktigaste områdena för dem att följa upp i olika delar av organisationen.

Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för mer detaljerad information om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig