Individuella chefsmöten

Våra organisationskonsulter hjälper chefer inför uppgiften att presentera resultat och analys från en undersökning.

Individuella chefsmötenReflektera och förstå

Genom att få reflektera och förstå resultaten tillsammans med en extern samtalspart skapas insikt och mod att agera. Vi guidar även de chefer som leder andra chefer i samtal där de får en sammanfattning av de viktigaste områdena för dem att följa upp i olika delar av organisationen.Samtal

Kontaktpersoner

Anna Björklund

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19
anna.bjorklund@zondera.com

Hanna Carlson

Hanna Carlson

Organisationskonsult

+46 73 516 33 01
hanna.carlson@zondera.com

Lisa Wiklund

Lisa Wiklund

Organisationskonsult

+46 73 315 41 95
lisa.wiklund@zondera.com

Rocky Raber

Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88
rocky.raber@zondera.com

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig