Undersökningar

I över 20 år har vi hjälpt företag och organisationer med strategiska beslutsunderlag utifrån våra väl beprövade och vetenskapligt förankrade undersökningar. Vi hjälper er att mäta rätt områden och få en tydlig bild av nuläget och era prioriterade utvecklingsområden.

Vår portal är enkel att använda och ger er snabbt den överblick ni behöver!

PULSmätningar

Zonderas PULSmätningar är ett snabbt och resurseffektivt sätt att få en överblick på nuläget i organisationen.

Ta PULSen, antingen för att följa trenden i era nyckelindex, för att rikta fokus mot ett specifikt område eller för att följa upp effekten av förändringsaktiviteter. Chefen håller smidigt koll på att utvecklingen går åt rätt håll för stärkt engagemang och nöjda medarbetare.

Allt finns där i vår lättanvända och interaktiva portal.

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Zonderas medarbetarundersökningar består av relevanta frågor, bygger på vetenskaplig grund och en beprövad metodik. I en medarbetarundersökning får dina anställda möjlighet att berätta vad de tycker om arbetsmiljön, hur de mår och hur de trivs.

Varje medarbetarundersökning är unik men målet är alltid att dina anställda ska känna sig nöjda på sin arbetsplats och med sin arbetssituation.

Kundundersökningar

Lojala kunder ger ditt företag förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Med Zonderas kundundersökningar tydliggörs dina kunders upplevelse av ditt företags produkter, tjänster, kommunikation, bemötande etc.

Kombinerade undersökningar

Kombinera kund- och medarbetarundersökning. Zondera har utvecklat en metod där frågor och resultat i undersökningar hos kunder och medarbetare kan kopplas ihop och jämföras.

Analyser

Vi är övertygade om att datadrivet beslutsfattande kommer att utveckla er organisation snabbare än ni anar. Vi hjälper er att analysera komplexa samband för att på bästa sätt kunna agera på rätt nivå.

Hållbart Medarbetarengagemang
(HME)

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index med nio frågor inom tre olika områden; Motivation, Ledarskap och Styrning.

360
Feedback

Zondera erbjuder ett kraftfullt 360-verktyg som ger chefer och medarbetare rätt fokus för utveckling, vi kan också tillhandahålla konsultstöd eller utbildning i 360-återkoppling.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete
(SAM)

Arbetsmiljö är allt det som påverkar oss människor på jobbet – den omgivning vi vistas i och de förutsättningar utifrån vi utför vårt arbete.

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kom i gång med att öka medarbetarengagemang och trivsel inom organisationen redan nu!


Banner med logotyper av kunder som vi arbetar med - Folkuniversitetet, Region Gävleborg, Bettsson, Nacka Kommun, Best Western.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig