Undersökningar

I över 20 år har vi hjälpt företag och organisationer med strategiska beslutsunderlag utifrån våra väl beprövade och vetenskapligt förankrade undersökningar. Vi hjälper er att mäta rätt områden och få en tydlig bild av nuläget och era prioriterade utvecklingsområden.

Vår portal är enkel att använda och ger er snabbt den överblick ni behöver.

Tjänster

Zondera process

Medarbetarundersökningar

Zonderas medarbetarundersökningar består av relevanta frågor, bygger på vetenskaplig grund och en beprövad metodik. I en medarbetarundersökning får dina anställda möjlighet att berätta vad de tycker om arbetsmiljön, hur de mår och hur de trivs.

Varje medarbetarundersökning är unik men målet är alltid att dina anställda ska känna sig nöjda på sin arbetsplats och med sin arbetssituation.

Läs mer om våra medarbetarundersökningar

PULS-mätningar

Zonderas PULS-mätningar är ett snabbt och resurseffektivt sätt att få en överblick på nuläget i organisationen.

Ta PULSen, antingen för att följa trenden i era nyckelindex, för att rikta fokus mot ett specifikt område eller för att följa upp effekten av förändringsaktiviteter. Chefen håller smidigt koll på att utvecklingen går åt rätt håll för stärkt engagemang och nöjda medarbetare.

Allt finns där i vår lättanvända och interaktiva portal.

Läs mer om våra PULS-mätningar

Kundundersökningar

Lojala kunder ger ditt företag förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Med Zonderas kundundersökningar tydliggörs dina kunders upplevelse av ditt företags produkter, tjänster, kommunikation, bemötande etc.

Kombinerade undersökningar

Kombinera kund- och medarbetarundersökning. Zondera har utvecklat en metod där frågor och resultat i undersökningar hos kunder och medarbetare kan kopplas ihop och jämföras.

Analyser

Vi är övertygade om att datadrivet beslutsfattande kommer att utveckla er organisation snabbare än ni anar. Vi hjälper er att analysera komplexa samband för att på bästa sätt kunna agera på rätt nivå.

Hållbart Medarbetarengagemang
(HME)

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index med nio frågor inom tre olika områden; Motivation, Ledarskap och Styrning.

360
Feedback

Med Zonderas 360 Feedback får ni ett välgrundat underlag för utveckling av ledarskapet. Verktyget ger en bred bild av ledarskapet, med starka sidor och utvecklingsområden och gap mellan olika perspektiv.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete
(SAM)

Arbetsmiljö är allt det som påverkar oss människor på jobbet – den omgivning vi vistas i och de förutsättningar utifrån vi utför vårt arbete.

Kontaktpersoner

Per Falkenius

Per Falkenius

Undersökningskonsult

+46 70 949 15 13

per.falkenius@zondera.com

Henrik Otterbeck

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58

henrik.otterbeck@zondera.com

Kristina Venngren

Kristina Venngren

Undersökningskonsult

+46 73 352 72 05

kristina.venngren@zondera.com


Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för mer detaljerad information om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig