Vi på Zondera

Vi på Zondera erbjuder dig långsiktig och varaktig förändring samt lättanvända digitala verktyg. Våra erfarna och välutbildade konsulter stöttar och samarbetar med er genom hela processen, från resultat till handling!

Vi hjälper er att jobba strukturerat genom hela processen, från undersökning till organisationsförändring.
Porträtt Anders Norlin

Anders Norlin

Teknisk projektledare

+46 70 588 78 82
anders.norlin@zondera.com

Anders har arbetat på Zondera sedan 2000. Han genomför undersökningar, ger tekniskt stöd till våra projektledare och är även med och utvecklar det IT-systemet som vi använder vid genomförande av undersökningarna. Anders är utbildad systemutvecklare.
Porträtt Anna Björklund

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19
anna.bjorklund@zondera.com

Anna är beteendevetare och utbildad samtalsterapeut. Anna har arbetat i över 10 år med organisations-och ledarutveckling och är bland annat certifierad ACC Coach och certifierad handledare i Försvarshögskolans ledarutbildningar UL- Utvecklande ledarskap och IL- Indirekt Ledarskap.
Porträtt Cecilia Bring Örnroth

Cecilia Bring Örnroth

Organisationskonsult

Cecilia är en erfaren chef och ledare från både privat sektor och från akademin. Hon är civilingenjör från Chalmers i grunden, och har kompletterat sin utbildning med arbets- och organisationspsykologi och coaching. Cecilia har arbetat många år inom HR, både som HR-partner och HR-chef. Idag jobbar hon som organisationskonsult och med ledar- och grupputveckling.
Porträtt Emma Smidhammar

Emma Smidhammar

Designer

+46 72 168 29 74
emma.smidhammar@zondera.com

Emma har arbetat på Zondera sedan 2016 och har tidigare gjort mindre uppdrag för företaget. Hon är utbildad produktdesigner som senare inriktat sig mot grafisk formgivning och digital design.
Porträtt Fredrik Blank

Fredrik Blank

Systemutvecklare

+46 70 742 09 26
fredrik.blank@zondera.com

 
Porträtt Henrik Otterbeck

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58
henrik.otterbeck@zondera.com

Henrik är undersöknings- och organisationskonsult på Zondera sedan 2012. Han är med i hela undersöknings-processen samt hjälper till i arbetet med att använda resultaten. Han har arbetat med strategisk kommunikation i sju år och är utbildad civilingenjör från KTH och Stockholms Handelshögskola med affärsutveckling- och medieteknikinriktning.
Porträtt Johan Lundholm

Johan Lundholm

VD

+46 70 790 30 99
johan.lundholm@zondera.com

Porträtt Kristina Venngren

Kristina Venngren

Undersökningskonsult

Kristina är undersökningskonsult. Hon har en psykologexamen från Tyskland med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Kristina har jobbat med undersökningar både i vetenskaplig kontext och inom näringslivet. Hon tycker att statistik är ett viktigt verktyg för att synliggöra mönster i helhetsperspektivet.
Porträtt Leo Smidhammar

Leo Smidhammar

Organisationskonsult

+46 70 517 58 56
leo.smidhammar@zondera.com

Leo har arbetat med undersökningar och organisationsutveckling sedan 1998. Han är organisationskonsult på Zondera. Han är civilingenjör kompletterad med en MBA från Uppsala Universitet. Leo har erfarenhet från små och stora organisationer, både inom privat sektor och inom offentlig sektor.
Porträtt Per Falkenius

Per Falkenius

Undersökningskonsult

+46 70 949 15 13
per.falkenius@zondera.com

Per har arbetat på Zondera sedan 2013, men började i undersökningsbranschen redan 1990. Han är beteendevetare med inriktning på organisationspsykologi samt Ekonomie Magister. Per har tidigare företrätt bl.a. Research International, TEMO Marknad Opinion och IDC. Per har erfarenhet av ett flertal roller, bl a med chefs-, funktions- och produktansvar.

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kunder

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig