Vi på Zondera

Medarbetare

Porträtt Anders Norlin

Anders Norlin

Teknisk projektledare

+46 70 588 78 82
anders.norlin@zondera.com

Anders har arbetat på Zondera sedan 2000. Han genomför undersökningar, ger tekniskt stöd till våra projektledare och är även med och utvecklar det IT-systemet som vi använder vid genomförande av undersökningarna. Anders är utbildad systemutvecklare.
Porträtt Anna Björklund

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19
anna.bjorklund@zondera.com

Anna är beteendevetare och utbildad samtalsterapeut. Anna har arbetat i över 10 år med organisations-och ledarutveckling och är bland annat certifierad ACC Coach och certifierad handledare i Försvarshögskolans ledarutbildningar UL- Utvecklande ledarskap och IL- Indirekt Ledarskap.
Porträtt Emma Smidhammar

Emma Smidhammar

Designer

+46 72 168 29 74
emma.smidhammar@zondera.com

Emma har arbetat på Zondera sedan 2016 och har tidigare gjort mindre uppdrag för företaget. Hon är utbildad produktdesigner som senare inriktat sig mot grafisk formgivning och digital design.
Porträtt Fredrik Blank

Fredrik Blank

Systemutvecklare

+46 70 742 09 26
fredrik.blank@zondera.com

 
Porträtt Hanna Carlson

Hanna Carlson

Organisationskonsult

+46 73 516 33 01
hanna.carlson@zondera.com

Porträtt Henrik Otterbeck

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58
henrik.otterbeck@zondera.com

Henrik är undersöknings- och organisationskonsult på Zondera sedan 2012. Han är med i hela undersöknings-processen samt hjälper till i arbetet med att använda resultaten. Han har arbetat med strategisk kommunikation i sju år och är utbildad civilingenjör från KTH och Stockholms Handelshögskola med affärsutveckling- och medieteknikinriktning.
Porträtt Kristina Venngren

Kristina Venngren

Undersökningskonsult

Kristina är undersökningskonsult. Hon har en psykologexamen från Tyskland med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Kristina har jobbat med undersökningar både i vetenskaplig kontext och inom näringslivet. Hon tycker att statistik är ett viktigt verktyg för att synliggöra mönster i helhetsperspektivet.
Porträtt Leo Smidhammar

Leo Smidhammar

VD

+46 70 517 58 56
leo.smidhammar@zondera.com

Leo har arbetat med undersökningar och organisationsutveckling sedan 1998. Han är VD och organisationskonsult på Zondera. Han är civilingenjör kompletterad med en MBA från Uppsala Universitet. Leo har erfarenhet från små och stora organisationer, både inom privat sektor och inom offentlig sektor.
Porträtt Nina Jällgård

Nina Jällgård

Organisationskonsult

+46 70 243 39 04
nina.jallgard@zondera.com

Nina är diplomerad organisationskonsult, handledare i utvecklande ledarskap och marknadsekonom. Hon har arbetat med medarbetarundersökningar sedan 2005 som ett verktyg för organisation- och ledarutveckling. I 20 år har hennes specialområde varit förändringarsledning och hur vi får med oss medarbetarna.
Porträtt Per Falkenius

Per Falkenius

Undersökningskonsult

+46 70 949 15 13
per.falkenius@zondera.com

Per har arbetat på Zondera sedan 2013, men började i undersökningsbranschen redan 1990. Han är beteendevetare med inriktning på organisationspsykologi samt Ekonomie Magister. Per har tidigare företrätt bl.a. Research International, TEMO Marknad Opinion och IDC. Per har erfarenhet av ett flertal roller, bl a med chefs-, funktions- och produktansvar.
Porträtt Rocky Raber

Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88
rocky.raber@zondera.com

Rocky är legitimerad psykolog med 25 års erfarenhet inom organisations-ledar- grupp-och individutveckling samt rekrytering. Rocky har verkat inom den offentliga såväl som den privata sektorn i Sverige och utomlands. Hennes arbetssätt präglas bl a av lyhördhet, tydlighet och att se sammanhanget för att facilitera kundens önskemål och behov.