PULS-mätningar

Med hjälp av resurseffektiva och snabba PULSmätningar håller chefen smidigt koll på att utvecklingen går åt rätt håll för stärkt engagemang och nöjda medarbetare.

Vi ger er strategiska beslutsunderlag som utgår ifrån era viktigaste nyckeltal genom våra PULSmätningar. Genom riktade insatser säkerställer vi att ni uppnår effekt och förflyttar organisationen mot ert önskade läge.

Få kontinuerlig information om hur organisationen mår och agera direkt genom att göra insatser för att öka arbetsglädjen och skapa skillnad.

Vi hjälper er att designa ett upplägg som passar för just era behov!

Vi erbjuder er:

3 månaders nöjdhetsgaranti!

Testa Zonderas verktyg för PULS-mätningar i 3 månader.
Inte nöjd med verktyget? Få pengarna tillbaka! *

Mät regelbundet vad era medarbetare och chefer tycker kring olika områden av hur arbetet och organisationen fungerar.

Till exempel: Ledarskapet - Arbetsmiljön - Effektivitet - Arbetsglädje

* Gäller enbart verktyget för PULS-mätningar.

Kontakta oss för en kostnadsfri demo

Använd vårt verktyg för PULS-mätningar
- Håll dig uppdaterad!

Använd PULSmätningar för att följa upp så att organisationen går åt rätt håll. Bli medveten över hur de viktigaste interna frågorna utvecklas över tid. Ni kan också få inblick i hur era medarbetare upplever sin arbetssituation inom olika områden som exempelvis kommunikation, ledarskap och arbetsmiljö.

Med PULSmätningar får ni även en överblick över hur resultatet på frågor som exempelvis, arbetsbelastning eller sjukfrånvaro, påverkas och förändras under olika perioder av året. PULSmätningar används även gärna som ett komplement till den årliga medarbetarundersökningen.

Från totalbild ner på detaljnivå

Utöver att ni får en totalbild av organisationen i en omfattande resultatrapport, får ni även insyn i detaljnivå. Se hur olika grupper och avdelningar inom organisationen skiljer sig genom att jämföra olika resultat. Utifrån detta kan ni analysera resultaten för att hitta problemområden inom specifika grupper eller avdelningar.

Ni har nu en bra grund inför att föra dialog och diskussion samt skapa handlingsplaner. Handlingsplanerna bör innehålla åtgärder som kan hjälpa er att utvecklas och förbättras inom de utsatta områdena. Arbete med detta kommer att ge er en mer välmående och lönsam organisation!

Pulsmätningar är snabbt och effektivt

Snabbt och effektivt

Använd PULSmätningar för att antingen följa trenden i era nyckelindex, för att rikta fokus mot ett specifikt område eller för att följa upp effekten av förändringsaktiviteter som genomförts, exempelvis efter senaste medarbetarundersökningen.

Smidig uppföljning av medarbetarundersökningen

Smidig uppföljning

Chefer och medarbetare kan enkelt följa utvecklingen inom sitt område och ledning och HR får ett tydligt analys- och kommunikationsunderlag. Allt finns där i vår lättanvända och interaktiva portal.

Underlag för dialog mellan medarbetare och chefer

Underlag för dialog

Våra PULSmätningar ger underlag för ökad dialog mellan medarbetare och chefer. Chefen får stöd från mätningen och kan använda resultatet som underlag för att utveckla organisationen och stärka engagemanget.

Fördelar med Zonderas PULS-mätningar och pulsmätningsverktyg

Fördelar - Zonderas PULS-mätningsverktyg

Några fördelar med att använda vårt verktyg för PULS-mätningar är:

 • Användarvänligt, flexibelt och intuitivt verktyg
 • Frihet att anpassa enkäter utifrån egna behov
 • Färdiga mallar och teman för att snabbt och enkelt komma i gång
 • Kan användas både som uppföljningsverktyg eller helt fristående
 • Integreras smidigt med tidigare mätningar såsom medarbetarundersökningar

Tveka inte att kontakta oss för en demo av verktyget eller diskussion kring upplägg och ambitionsnivå.

Håll kontakten

PULSmätningar är hjälpsamt för att hålla kontakt och kontinuerlig dialog med dina medarbetare, vilket bidrar till ökat medarbetarengagemang och välmående.

Enligt forskning har detta en betydande roll för både organisationens medarbetarhälsa samt lönsamhet.

I PULSmätningarna är det även möjligt att inkludera anonyma fritextsvar. Med hjälp av fritextsvar får alla möjlighet att bidra med sina tankar och åsikter utöver det som ställs i frågorna. Detta bidrar till att alla får chans att vara med och påverka utvecklingen, vilket även det kan skapa ett högre medarbetarengagemang.

Kännetecken - Zonderas PULS-mätningar

Några kännetecken för våra PULSmätningar är:

 • Av uppföljande karaktär
 • Har ofta en hög frekvens, 3–12 gånger / år
 • Är snabbfotat och resurseffektivt
 • Upptäcker tidiga varningssignaler
 • Håller fingret på pulsen
 • Begränsad omfattning, ca 3-15 frågor
 • Används fristående eller som komplement till större undersökning
 • Målgrupp: HR och ledning
 • Resultaten återrapporteras selektivt

Kännetecken för Zonderas PULSmätningar

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kom i gång med att öka medarbetarengagemang och trivsel inom organisationen redan nu genom att utföra PULS-mätningar med vårt verktyg!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig