Webbenkät

Webbenkät

En webbenkät är en enkät där enkätdeltagarna svarar på ett frågeformulär online.

Webbenkäter används bland annat för att göra medarbetarenkäter och kundenkäter. De är också vanliga på webbsidor som vill undersöka besökarnas åsikter.


Webbenkäten ersätter pappersenkäterna

Nu för tiden är en majoritet av alla undersökningar som görs i form av webbenkäter. Det är relativt lätt att skapa en enkät på nätet och samla in data online.

De flesta personer har idag god datorvana. Att svara på enkätfrågor via datorn eller mobilen upplevs som enkelt och naturligt.

Många föredrar rent av att svara online jämfört med via pappersenkät. Därför kan det hända att svarsfrekvensen blir högre via en webbenkät jämfört med en enkät på papper.

En annan fördel med att göra undersökningar via Internet istället för med pappersformulär är att all data redan finns inmatad i systemet när respondenterna lämnat sina svar. Du som genomför undersökningen kan genast sätta igång med att bearbeta all data och analysera resultaten.

Sammanfattning – fördelar med webbenkäter:

  • Enkla utskick – respondenterna kan få en länk per mail
  • Billigt – inga tryckkostnader eller portokostnader
  • Hög svarsfrekvens – många svarar när det är lätt att delta
  • Automatisk datainmatning – du behöver inte mata in svaren i ett system
  • Enklare analys – du har alla data på ett och samma ställe

Svarsfrekvens vid webbenkäter

Vilken svarsfrekvens kan man förvänta sig då man genomför en webbenkät? Hur många som väljer att delta beror på många faktorer.

Först och främst är det avgörande om du har en relation till deltagarna eller inte. Om respondenterna inte har någon koppling till dig eller din organisation är det rimligt att anta att svarsfrekvensen kan bli 10 – 15 procent. Är den över 30 procent är det utomordentligt bra.

Ifall du som chef eller HR-ansvarig genomför en arbetsmiljöenkät på arbetsplatsen kan du förvänta dig en betydligt högre svarsfrekvens än så. Med hjälp av påminnelsemail kan du få antalet som svarar att öka markant.

Det är viktigt att webbenkäten känns lätt och intuitiv att fylla i. Dessutom bör den vara tillgänglig på alla plattformar – desktop, surfplatta och mobil.


Gör en webbenkät

Det finns flera gratisverktyg på nätet för att genomföra webbenkäter.

Här är ett urval:

Om du ska göra en webbenkät för att mäta medarbetarengagemang eller kundnöjdhet är det bättre att anlita ett företag med erfarenhet av att utforma den typen av undersökningar. Då får du hjälp med att ställa rätt frågor, göra utskick och analysera resultatet.


Zondera webbenkät

Vill du genomföra en webbenkät för din organisation eller med dina kunder?

Zondera har över 20 års erfarenhet av enkäter på nätet. Vi hjälper dig gärna att komma igång med olika undersökningar online.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig