På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.

Organisationsutveckling - mycket mer än bara en undersökning!

Vad klokt att ni investerar i personalen! Många studier visar att det finns en stark koppling mellan interna faktorer såsom medarbetarnas engagemang, chefernas ledarskap, organisationens kultur och externa faktorer, såsom kundernas nöjdhet samt lojalitet. Tillsammans bidrar det till en organisations effektivitet, lönsamhet och utveckling.

Vi på Zondera hjälper dagligen företag och organisationer att utvecklas och ge sina medarbetare rätt förutsättningar för att kunna gå med lätta steg till jobbet. Vi är med andra ord en helhetsleverantör inom organisationsutveckling. Det är vi mycket stolta över!

Välkommen till oss på Zondera!

organisationskonsult

Zonderas produkter - undersökningar

Zondera hjälper våra kunder att skapa förändring genom medarbetarundersökningar och riktade konsultinsatser för organisationsutveckling. Vi vet att det inte räcker att mäta - vi måste naturligtvis även arbeta aktivt med resultaten för att nå förändring! Läs mer om hur vi stöttar HR/Personal med att mäta, utveckla och följa upp de ”mjuka frågorna” kontinuerligt under året.

Läs mer...


Vi hjälper våra kunder att göra kundundersökningar genom att mäta, utveckla och regelbundet följa upp vad våra kunders kunder tycker. Den modell vi använder ger tydliga rekommendationer kring vilka faktorer som bidrar till ökad kundnöjdhet.

Läs mer...

undersökningskonsult

Zonderas tjänster - organisationsutveckling

Sannolikt förändras er omvärld. Lika sannolikt har ni genom den senaste kund- eller medarbetarundersökningen kommit till insikter ni inte kan ignorera. Våra konsulter hjälper er med grupp- och ledarutveckling, kommunikationsträning, handledning av workshops och seminarier, genom enskilda insatser eller längre program. Kort sagt, vi hjälper våra kunder till utveckling!

Läs mer...


Zonderas tjänster - analyser

Trenden går i många fall mot att mäta oftare och att enkäterna är kortare, men det krävs också att vi har koll på detaljerna. Därför understryker vi vikten av att genomföra mer grundläggande medarbetarundersökningar. Utifrån dessa kan vi gå på djupet och göra sambandsanalyser för att få ytterligare underlag att agera på när det gäller t ex sjukfrånvaro, diskriminering och mångfald, lönsamhet, mm. Sambandsanalyserna kan gälla hela organisationer eller delar.

Läs mer...

Våra senaste bloggar


Medarbetarsamtal i grupp

Chefer med närmare tjugo direktrapporterande kan hålla på i en evighet innan samtalen är genomförda. Och då är det dags att träffa alla medarbetare på nytt, för det årliga lönesamtalet. Puh, det är inte lätt att räcka till.


Läs bloggen ...


Välkommen på kostnadsfritt frukostmöte den 9:e mars: Jämställda organisationer mår bättre och är mer lönsamma!

Studier, undersökningar och praktiskt jämställdhetsarbete slår fast sambandet mellan jämställdhet och lönsamhet och ökat välmående i organisationer.


Läs bloggen ...


Tre tydliga trender 2017

Stolt lanserar vi nu vår nya hemsida


Läs bloggen ...


» Fler bloggar

Första gången du besöker vår hemsida? (FAQ)

Om det är första gången du besöker vår hemsida är du kanske nyfiken på vad andra har sökt svar på när de klickat runt? Vi har samlat några vanliga frågor.

Läs mer...