På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.

Om Zondera

Zondera är experter på att utveckla organisationers effektivitet genom fokus på medarbetarna. Det är komplext, utmanande och väldigt roligt. Vi är övertygade om att datadrivet beslutsfattande tillsammans med noggrant utformade feedbacksystem utvecklar medarbetare och organisationer långt över förväntan.


Vetenskapligt baserat

Vi arbetar med evidensbaserade metoder och analyser för att säkerställa att vi tillsammans kan agera på det som verkligen ger effekt. Vi arbetar i nära partnerskap med våra kunder, vi tror starkt på att göra andra och varandra bättre i allt vi gör.


undersökningar

Medarbetarundersökningar

Vi ger er strategiska beslutsunderlag som utgår ifrån era viktigaste nyckeltal, genom våra medarbetarundersökningar och våra pulsmätningar. Genom riktade insatser säkerställer vi att ni uppnår effekt och förflyttar organisationen mot ert önskade läge.

Läs mer om våra medarbetarundersökningar


Kundundersökningar

Genom våra kundundersökningar hjälper vi er att skapa lojala och nöjda kunder och en ökad förståelse för kundperspektivet i er egen organisation.

Läs mer om våra kundundersökningar


undersökningskonsult

Organisationsutveckling

Vi arbetar med evidensbaserade metoder kring organisationsutveckling. Målet är att frigöra potential hos chefer, individer och grupper för att snabbare förflytta er organisation mot målet.

Läs mer om organisationsutveckling med Zondera


analyser

Analyser

Vi är övertygade om att datadrivet beslutsfattande kommer att utveckla er organisation snabbare än ni anar. Vi hjälper er att analysera komplexa samband för att på bästa sätt kunna agera på rätt nivå. Våra sambandsanalyser hjälper er att agera målinriktat kring exempelvis attraktionskraft, topptalanger, mångfald, lönsamhet och sjukfrånvaro.

Läs mer om våra olika analyser


Första gången du besöker vår hemsida? (FAQ)

Om det är första gången du besöker vår hemsida är du kanske nyfiken på vad andra har sökt svar på när de klickat runt? Vi har samlat några vanliga frågor.

Zondera - FAQ