Medarbetarundersökningar och kundundersökningar

Zondera har genomfört undersökningar sedan 1998 för både privat och offentlig sektor. Vi hjälper våra kunder nå sina strategiska mål.

Medarbetarundersökning

Zondera levererar tjänster för att genomföra medarbetarundersökningar. Trycket ökar inom HR-området att definiera mätetal och ta fram siffror - här får du ett verktyg som hjälper dig! Med vår medarbetarundersökning till din hjälp kan du mäta, utveckla och följa upp de "mjuka frågorna" kontinuerligt under året.
Läs mer...

Kundundersökning

Zondera levererar tjänster för mätning av dina kunders nöjdhet - här får du ett verktyg som hjälper dig! Med vår kundundersökning kan du mäta, utveckla och följa upp vad kunderna tycker kontinuerligt under året. Den modell vi använder visar dig vilka satsningar som ger bäst effekt på kundernas nöjdhet med företaget.
Läs mer...

Organisationsutveckling

Organisationen kommer ibland till en punkt där man ser behov och möjligheter till utveckling som en följd av en förändring i omvärlden eller insikter skapade av en kundundersökning eller medarbetarundersökning.
Läs mer...