Facilitera

Facilitera

Att facilitera innebär att underlätta ett arbete, uppdrag eller ärende så att ett visst mål lättare kan uppnås. Besläktade ord är hjälpa, främja, stödja och understödja.


Facilitera ett förändringsarbete

Inom organisationsutveckling används ordet facilitera i samband med ett förändringsarbete. Det innebär att en person går in och hjälper till så att processen blir smidigare. Ett sådant uppdrag kallas för facilitering. Den person som utför uppdraget kallas för facilitator.


Syfte med att facilitera

Syftet med att facilitera är att fungera som en katalysator för den process som organisationen vill driva igenom. Facilitatorn hjälper till att skapa engagemang och se till så att mål och delmål uppnås. Ofta används en handlingsplan som utgångspunkt.

Facilitatorn förstår hur förändringsarbetet ska gå till och kan med sin kunskap göra så att de olika deltagarnas kunskap och tillgänglighet tas tillvara på ett effektivt sätt. Det kan handla om allt från att se till så att tider hålls till att kvalitetssäkra hela processen.

Det finns i huvudsak fem uppgifter:

  • Leda processen
  • Fungera som samtalspartner
  • Ställa frågor
  • Hitta nya koncept
  • Kvalitetssäkra

Bra egenskaper hos en facilitator

En facilitator behöver vara bra på att förbereda och planera så att resurserna kan användas på ett effektivt sätt. De som deltar ska kunna känna sig vägledda under processen.

Samtidigt krävs flexibilitet. Allehanda situationer kan uppstå och därför behövs en förmåga att improvisera och omorganisera uppgifterna utifrån de nya uppgifter som dyker upp.

Att kunna tänka i olika nivåer är en annan bra egenskap. Till vardags finns ett antal ärenden och steg som ska avklaras. Samtidigt behöver facilitatorn hålla koll på processen som helhet och dess mål. Hen ligger hela tiden före deltagarna och planerar vad som kommer i nästa steg.

I ett förändringsarbete kan det uppstå friktion mellan dem som delar. En bra facilitator behöver därför kunna förstå sig på och hantera gruppdynamik.

Vill du ta hjälp av en kunnig organisationskonsult för att underlätta förändringsarbetet i er organisation?

Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig