Frågebatteri

Frågebatteri

Frågebatteri är en uppsättning frågor eller frågeställningar som förekommer i ett visst sammanhang.

Exempelvis brukar man tala om ett frågebatteri i samband med en undersökning eller enkät. Då avser man alla de frågor som ingår i undersökningen. Ett annat exempel är när en facilitator förbereder ett frågebatteri som deltagarna i en workshop kan vara med och diskutera.


Frågebatteri – ursprung

Ordet frågebatteri är en sammansättning av fråga och batteri. Det sistnämnda betyder i detta sammanhang uppsättning.

Enligt Svensk ordbok kan batteri vara ”en uppsättning samverkande redskap eller hjälpmedel för något syfte som framgår av sammanhanget”. Det är denna betydelse vi ser i ordet frågebatteri.

Ordet batteri förekommer för övrigt även som synonym till slagverk i en orkester, samverkande artilleripjäser i det militära och som synonym till ackumulator. Samma ord, samma ursprung men olika betydelse.

Längre tillbaks härstammar ordet batteri från battera, som kommer från franskans battre eller italienskans bettere, vilka i sin tur kommer från latinets battuere, vilket betyder slå på svenska.


Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig