Kommunikation och feedback

Vi tränar chefer i kommunikation och feedback. Vi arbetar även med att skapa förståelse över olika kommunikationsstilar samt beteenden.

DiSC

Kommunikation och feedback (DiSC®/IPU)

För chefer som behöver träna sin kommunikativa förmåga arbetar vi med DiSC®. Det är en väl beprövad metod som utgår från Marstons teorier om våra beteendestilar: Dominance, Inducement, Submission och Compliance. DiSC® skapar insikt kring den egna och andras beteenden och kommunikationsstilar.

DiSC

Kommunikation

Kommunikationsträning för chefer/grupper (IPU/EQ)

Ytterligare en metod för kommunikationsträning vi arbetar med är IPU, där både gruppen och chefen får koll på vilka drivkrafter det är som ligger bakom hur kommunikationen sker. Detta ger ytterligare underlag till arbetet med att skapa en mer välfungerande och effektiv kommunikation. Genom tillägg av EQ mäter vi också medarbetarens emotionella intelligens, något som blir allt vanligare i den här typen av tester.

Genom verktyget tas en profil fram i enlighet med IPU, en väl beprövad metod som utgår från Marstons teorier om våra beteendestilar: Dominance, Inducement, Submission och Compliance. IPU skapar insikt kring egna och andras beteenden och kommunikationsstilar.

DiSC-graphics

Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för mer detaljerad information om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Samtal

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig