Kommunikation och feedback

Vi tränar chefer i kommunikation och feedback. Vi arbetar även med att skapa förståelse över olika kommunikationsstilar samt beteenden.

DiSCKommunikation och feedback (DiSC®/IPU)

För chefer som behöver träna sin kommunikativa förmåga arbetar vi med DiSC®. Det är en väl beprövad metod som utgår från Marstons teorier om våra beteendestilar: Dominance, Inducement, Submission och Compliance. DiSC® skapar insikt kring den egna och andras beteenden och kommunikationsstilar.


DiSCKommunikation

Kommunikationsträning för chefer/grupper (IPU/EQ)

Ytterligare en metod för kommunikationsträning vi arbetar med är IPU, där både gruppen och chefen får koll på vilka drivkrafter det är som ligger bakom hur kommunikationen sker. Detta ger ytterligare underlag till arbetet med att skapa en mer välfungerande och effektiv kommunikation. Genom tillägg av EQ mäter vi också medarbetarens emotionella intelligens, något som blir allt vanligare i den här typen av tester.

Genom verktyget tas en profil fram i enlighet med IPU, en väl beprövad metod som utgår från Marstons teorier om våra beteendestilar: Dominance, Inducement, Submission och Compliance. IPU skapar insikt kring egna och andras beteenden och kommunikationsstilar.


DiSC-graphicsSamtal

Kontaktpersoner

Anna Björklund

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19
anna.bjorklund@zondera.com

Hanna Carlson

Hanna Carlson

Organisationskonsult

+46 73 516 33 01
hanna.carlson@zondera.com

Lisa Wiklund

Lisa Wiklund

Organisationskonsult

+46 73 315 41 95
lisa.wiklund@zondera.com

Rocky Raber

Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88
rocky.raber@zondera.com

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig