På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
kommunikation

Kommunikation och feedback (DiSC®/IPU)

För chefer som behöver träna sin kommunikativa förmåga arbetar vi med DiSC®. Det är en väl beprövad metod som utgår från Marstons teorier om våra beteendestilar:
Dominance, Inducement, Submission och Compliance. DiSC® skapar insikt kring den egna och andras beteenden och kommunikationsstilar.
Kommunikationsträning för chefer/grupper (IPU/EQ)

Ytterligare en metod för kommunikationsträning vi arbetar med är IPU, där både gruppen och chefen får koll på vilka drivkrafter det är som ligger bakom hur kommunikationen sker. Detta ger ytterligare underlag till arbetet med att skapa en mer välfungerande och effektiv kommunikation. Genom tillägg av EQ mäter vi också medarbetarens emotionella intelligens, något som blir allt vanligare i den här typen av tester.

Genom verktyget tas en profil fram i enlighet med IPU, en väl beprövad metod som utgår från Marstons teorier om våra beteendestilar:
Dominance, Inducement, Submission och Compliance. IPU skapar insikt kring egna och andras beteenden och kommunikationsstilar.Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88

rocky.raber@zondera.com

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19

anna.bjorklund@zondera.com

Lisa Wiklund

Organisationskonsult

+46 73 315 41 95

lisa.wiklund@zondera.com

Hanna Carlson

Organisationskonsult

+46 73 516 33 01

hanna.carlson@zondera.com