Undersökning

Undersökning

En undersökning är ett sätt att systematiskt samla in, analysera och tolka information för att få större kunskap om ett visst område.

Tips!

Vill du göra en medarbetarundersökning eller kundundersökning?

Zondera har över 20 års erfarenhet av den typen av uppdrag. Kontakta oss!

Undersökning med deltagare

Undersökningar kan genomföras med eller utan undersökningsdeltagare. När information inhämtas från olika personer kallas dessa för respondenter. Datainsamlingen kan då göras via en enkätundersökning, t.ex. via webbenkät, ett tryckt formulär eller i form av intervjuer.


Undersökningar utan deltagare

Det går också att genomföra en undersökning utan undersökningsdeltagare. Till denna kategori hör granskningar, medicinska undersökningar och vetenskapliga experiment.

På engelska heter undersökning ”enquiry”, ”survey”, ”investigation”, ”examination”, ”review” eller ”poll” beroende på vilken typ av undersökning som avses.


Varför gör man en undersökning?

En vanlig orsak till att låta göra en undersökning är att få in information för att kunna fatta beslut.

Företag kan göra undersökningar för att få kunskap om kunder, konkurrenter och marknadsförutsättningar. Med rätt information kan företaget exempelvis fatta beslut om sin marknadsstrategi, expansion och produktutbud.

Organisationer genomför undersökningar för att ta reda på vad medlemmarna tycker i olika frågor. De kan samla in information för att fatta beslut om vilka aktiviteter och tjänster som ska erbjudas.

Stat, landsting och kommuner genomför ofta undersökningar för att skaffa beslutsunderlag i olika policyfrågor.

Företag, organisationer och myndigheter använder sig av medarbetarundersökningar för att ta reda på vad deras personal tycker om arbetsklimatet.

Vill du undersöka vad dina medarbetare eller kunder tycker?

Våra konsulter på Zondera hjälper dig gärna och svarar på dina frågor!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig