På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
analyser

Analyser

Vi analyserar er medarbetarundersökning tillsammans med annan data för att hjälpa er identifiera de kritiska samband som finns i just er organisation. På så vis får ni ett kraftfullt beslutsunderlag för att kunna påverka era mest prioriterade nyckeltal. Analyserna ger värdefull vägledning för såväl ledningen som det enskilda teamet och chefen.

Vi upprättar sekretess- och PUL-avtal med våra kunder för att underlätta för våra analytiker och samtidigt värna om anonymitet och liknande aspekter.Lönsamhetsanalys

Många studier slår fast att det finns starka kopplingar mellan interna faktorer som medarbetarnas engagemang, ledarskapet, organisationskulturen och attraktionskraft, jämfört med externa faktorer som kundernas nöjdhet och lojalitet. Tillsammans bidrar det till en organisations effektivitet, lönsamhet och utveckling.

Vi hjälper er att analysera kopplingen mellan ert resultat i medarbetarundersökningen och era nyckeltal för effektivitet och lönsamhet. Med detta i ryggen kan ni fokusera på att stärka de beteenden som leder till topprestationer.Stress- och sjukfrånvaroanalys

Både svenska och internationella rapporter som kommit under senare år visar på tydliga samband mellan låga sjuktal och högt engagemang. Långvarig stress leder många gånger till ökad sjukfrånvaro. Att ha koll på såväl stress som sjukfrånvaro blir allt viktigare för många arbetsgivare.

Utifrån era förutsättningar gör vi en analys av kopplingen mellan ert resultat i medarbetarundersökningen och era nyckeltal för sjukfrånvaro. Med det beslutsunderlaget har flera av våra kunder genomfört imponerande insatser som lett till ökad hälsa.Mångfalds- och jämställdhetsanalys

Studier, undersökningar och praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete slår fast sambandet mellan dessa faktorer och lönsamhet. Blandade grupper är mer kreativa. Jämställda arbetsplatser har även lättare att rekrytera kompetent personal, identifiera nya kundgrupper och har dessutom mer engagerade medarbetare.

Vi hjälper er att förstå kopplingen mellan ert resultat i medarbetarundersökningen och era bakgrundsfaktorer för mångfald. Vilka är de insatser ni behöver prioritera för att skapa en mer jämställd och därmed engagerad och produktiv organisation?Analys av attraktiv arbetsgivare

Hur attraktiv din organisation är som arbetsgivare kan mätas på flera olika sätt. Vi mäter det bl a genom Employee Net Promoter Score (eNPS®). NPS® är ett nyckeltal som bygger på frågan: "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?" Frågan besvaras sedan på en elvagradig skala från 0 - 10.

Här finns det möjlighet att göra analyser av gapet mellan den interna bilden (Employee Net Promoter Score) och kundernas bild av Net Promoter Score för att bättre förstå drivkrafterna och kunna stärka synen på ert varumärke både internt och externt.Talanger och exitanalys

Organisationens talanger förstärker många gånger arbetsgivarens attraktionskraft. Därför är det viktigt att ni kan följa talangerna och ha koll på att deras engagemang förblir högt. Genom analys av såväl talanger som personal som lämnat organisationen, får vi fram tydliga underlag till åtgärder för att ni ska säkerställa att ni behåller era högpresterare.Övrigt

Vi på Zondera utvecklar ständigt nya intressanta analyser tillsammans med våra kunder. Saknar du någon analys? Hör av dig för en fortsatt diskussion.

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58

henrik.otterbeck@zondera.com

Kristina Stumpf

Undersökningskonsult

+46 73 352 72 05

kristina.stumpf@zondera.com