Analyser

Vi analyserar er medarbetarundersökning tillsammans med annan data för att hjälpa er identifiera de kritiska samband som finns i just er organisation.

Vi hjälper er att analysera komplexa samband för att på bästa sätt kunna agera på rätt nivå!

eNPS

Analys av attraktiv arbetsgivare

Hur attraktiv din organisation är som arbetsgivare kan mätas på flera olika sätt. Vi mäter det bl a genom Employee Net Promoter Score (eNPS®).

Mångfald

Mångfald och jämställdhetsanalys

Studier, undersökningar och praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete slår fast sambandet mellan dessa faktorer och lönsamhet. Blandade grupper är mer kreativa.

Stress

Stress och sjukfrånvaroanalys

Både svenska och internationella rapporter som kommit under senare år visar på tydliga samband mellan låga sjuktal och högt engagemang. Långvarig stress leder många gånger till ökad sjukfrånvaro.

Kraftfullt beslutsunderlag

Ni får ett kraftfullt beslutsunderlag för att kunna påverka era mest prioriterade nyckeltal.

Analyserna ger värdefull vägledning för såväl ledningen som det enskilda teamet och chefen.

Vi upprättar sekretess- och PUL-avtal med våra kunder för att underlätta för våra analytiker och samtidigt värna om anonymitet och liknande aspekter.

Lönsamhet

Lönsamhetsanalys

Många studier slår fast att det finns starka kopplingar mellan interna faktorer som medarbetarnas engagemang, ledarskapet, organisationskulturen och attraktionskraft, jämfört med externa faktorer som kundernas nöjdhet och lojalitet.

Talang

Talanger och exitanalys

Organisationens talanger förstärker många gånger arbetsgivarens attraktionskraft. Därför är det viktigt att ni kan följa talangerna och ha koll på att deras engagemang förblir högt.

Analys

Övriga analyser

Vi på Zondera utvecklar ständigt nya intressanta analyser tillsammans med våra kunder. Saknar du någon analys?

Hör av dig för en fortsatt diskussion.

Vi hjälper er att mäta rätt områden och få en tydlig bild av nuläget och era prioriterade utvecklingsområden!

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kunder

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig