Coaching

Coaching

Coaching eller coachning är en lösningsfokuserad teknik för att hjälpa grupper eller enskilda personer att använda sina förmågor på ett mer effektivt sätt.


Syfte med coaching

Syftet med coaching är att hjälpa en individ eller en grupp att lättare kunna nå sina mål. Det är också ett effektivt sätt för ledare att öka motivationen och ansvarstagandet hos medarbetarna.

Coaching är ett verktyg för förändringsarbete inom en organisation. Det används även av bland annat professionella idrottare och företagsledare för att kunna ta tillvara på sin egen förmåga på ett mer effektivt sätt.


Så går coaching till

Nuläget är alltid utgångspunkten i en coachprocess. Utifrån detta hjälper coachen klienten att definiera ett önskat mål. De arbetar sedan tillsammans för att hitta en strategi att nå det uppsatta målet. Ofta kan denna strategi sammanfattas in en handlingsplan som används för att definiera de olika stegen som ska tas.

Nuläget är alltid utgångspunkten i en coachprocess. Utifrån detta hjälper coachen klienten att definiera ett önskat mål. De arbetar sedan tillsammans för att hitta en strategi att nå det uppsatta målet. Ofta kan denna strategi sammanfattas in en handlingsplan som används för att definiera de olika stegen som ska tas.

En coach är alltså ett slags partnerskap som bygger på att klienten redan sitter på resurser som kan utvecklas. Coachen låser upp potentialen genom att ställa rätt frågor, vara vägledande och stötta.


Coaching eller mentorskap?

Coaching ska inte förväxlas med begreppet mentorskap. Det finns många likheter, men även viktiga skillnader.

Gemensamt för en coach och en mentor är att bägge jobbar med frågor för att hjälpa en individ att utvecklas. Mentorskap handlar ofta om karriärsutveckling medan en coach kan ta sig an utveckling av både organisationer och individer – det sistnämnda antingen på ett professionellt eller privat plan.

Mentorskap är mer hierarkiskt än coaching. Det handlar om att en expert ska hjälpa en adept att bli bättre inom ett visst område. En coach är mer jämbördig och använder frågor för att framkalla egna svar hos klienten.

Coachen är expert på mänsklig utveckling och har breda utvecklingskunskaper vilket blir ett verktyg för att hjälpa andra att själva utvecklas. Mentorn har istället egen erfarenhet inom det specifika ämnesområdet och kan genom kunskapsöverföring hjälpa adepten att utvecklas.


Coachning eller coaching?

I Sverige går det att höra att höra både coachning (med n) och coaching (utan n) som egentligen är den engelska varianten av ordet.

Språkrådet rekommenderar coachning (med n) då det följer det svenska ordbildningsmönstret för -ing och -ning.

Däremot är coaching mycket mer förekommande än coaching i vardagligt bruk. Enligt vår egen research är coaching minst fem gånger så vanligt.

Denna graf från Google Trends illustrerar förhållandet mellan förekomsten av coaching (blå linje) och coachning (röd linje) bland sökningar i Sverige 2004 till och med 2020:

Google Trends -Graf


Ursprung

Orden coaching och coach kommer ursprungligen från 1500-talet ur ungerskans kocsi (szekér) som ungefär betyder ”vagn från Kocs”. Det var nämligen i den byn som en viss fyrhjulad hästvagn kom och som senare fick ge namn till olika fordon – först i Europa och senare även i Amerika. Ordet finns exempelvis i spanskans ”coche” (bil) och engelskans ”coach” där det kan betyda långfärdsbuss eller tågvagn. På svenska har ordet kusk samma ursprung.

Runt 1830 blev vid Oxforduniversitetet coach slang för en privatlärare som hjälper en student att lyckas med sin examen. Det var en liknelse av att läraren ”transporterar” studenten framåt. Här ser vi alltså roten till den mening av coaching som vi idag använder för att beskriva en process för att en person eller grupp människor ska nå sina mål.

Vill du ta hjälp av en coach som stöd i ditt chefsarbete eller för att motivera dina medarbetare?

Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig