Ledarutveckling

Ledarskapet är en nyckelfaktor för organisationens prestationsförmåga. Ett väl fungerande ledarskap är en tydlig konkurrensfördel och riktade insatser för att stärka ledningsgrupper och chefer ger positiva effekter i hela organisationen. Vi utgår ifrån evidensbaserade metoder när vi arbetar med att stärka ledningsgrupper och enskilda chefer i deras uppdrag.leadership

Handlingskraftiga chefer

Vi arbetar med skräddarsydda upplägg för att stärka chefer i självinsikt, rolltagande och beslutsförmåga. Vi arbetar med utgångspunkt från Försvarshögskolans koncept Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL) i olika upplägg anpassade för att stärka chefer i de nyckelbeteenden som karaktäriserar det framgångsrika ledarskapet i er organisation.

efficient groups

Effektiva ledningsgrupper

Utifrån vad forskning säger om högpresterande ledningsgrupper tar vi tempen på ledningsgruppen och skräddarsyr därefter insatser för att stärka beslutsförmåga, effektivt rolltagande och tydlig kommunikation. Vi fokuserar på mätbarhet och beteendeförändring i alla våra insatser.Konsultstöd

Kontaktpersoner

Anna Björklund

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19
anna.bjorklund@zondera.com

Rocky Raber

Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88
rocky.raber@zondera.com

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig