Ledarutveckling

Ledarskapet är en nyckelfaktor för organisationens prestationsförmåga. Ett väl fungerande ledarskap är en tydlig konkurrensfördel och riktade insatser för att stärka ledningsgrupper och chefer ger positiva effekter i hela organisationen.

Utbildning/training

Vetenskaplig grund

Vi utgår ifrån evidensbaserade metoder när vi arbetar med att stärka ledningsgrupper och enskilda chefer i deras uppdrag.

Kommunikation

Handlingskraftiga chefer

Vi arbetar med skräddarsydda upplägg för att stärka chefer i självinsikt, rolltagande och beslutsförmåga. Med utgångspunkt från Försvarshögskolans koncept Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL) arbetar vi med olika upplägg anpassade för att stärka chefer i de nyckelbeteenden som karaktäriserar det framgångsrika ledarskapet i er organisation.

Effektiva ledningsgrupper

Utifrån vad forskning säger om högpresterande och effektiva ledningsgrupper tar vi tempen på er ledningsgrupp och skräddarsyr därefter insatser för att stärka beslutsförmåga, effektivt rolltagande och tydlig kommunikation. Vi fokuserar på mätbarhet och beteendeförändring i alla våra insatser.

Kommunikation
Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för mer detaljerad information om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Konsultstöd

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig