Ledarutveckling

Ledarskapet är en nyckelfaktor för organisationens prestationsförmåga. Ett väl fungerande ledarskap är en tydlig konkurrensfördel och riktade insatser för att stärka ledningsgrupper och chefer ger positiva effekter i hela organisationen.

Vi utgår ifrån evidensbaserade metoder när vi arbetar med att stärka ledningsgrupper och enskilda chefer i deras uppdrag.

Utvecklande ledarskap är en modern ledarskapsmodell som har utvecklats av Försvarshögskolan. Modellen är en svensk version av Transformational leadership, en av världens mest kända ledarteorier. Genom forskning har man kunnat påvisa förbättrad effektivitet inom organisationer och modellen anses av många forskare vara den bästa.

Ledningsgruppen har betydelse

- En fungerande ledningsgrupp spelar stor roll för företaget, medarbetarnas hälsa och välmående.

Med Zonderas nya verktyg ”Ledningsgruppsprofil” får ni snabbt en överblick över ledningsgruppens prestanda och i vilken utsträckning ni har samsyn tex kring era prioriteringar och er implementeringskraft. Ni kan benchmarka er utifrån vad forskning säger om effektiva ledningsgrupper och ni får en tydlig handlingsplan att bygga vidare utifrån.

Effektiva ledningsgrupper

Utifrån vad forskning säger om högpresterande och effektiva ledningsgrupper tar vi tempen på er ledningsgrupp och skräddarsyr därefter insatser för att stärka beslutsförmåga, effektivt rolltagande och tydlig kommunikation. Vi fokuserar på mätbarhet och beteendeförändring i alla våra insatser.

Handlingskraftiga chefer

Vi arbetar med skräddarsydda upplägg för att stärka chefer i självinsikt, rolltagande och beslutsförmåga. Med utgångspunkt från Försvarshögskolans koncept Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL) arbetar vi med olika upplägg anpassade för att stärka chefer i de nyckelbeteenden som karaktäriserar det framgångsrika ledarskapet i er organisation.

Värde för er

Ledaren får med sig verktyg till att motivera och engagera sina medarbetare till att uppnå bättre resultat.

Utbildningen leder till ökad självinsikt och förmåga att utveckla de dagliga ledarhandlingarna.

Kunder
Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig