Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index med nio frågor inom tre olika områden; Motivation, Ledarskap och Styrning.SKL

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Frågeställningarna i enkäten har tagits fram av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med en referensgrupp med representanter för kommuner och landsting, samt även experter på enkäter.


Rapport i Kolada

Rekommendationen är att alla kommuner och landsting mäter HME och rapporterar in i Kolada. Vi kan inkludera HME i våra medarbetarundersökningar eller genomföra en separat mätning.
Kontaktpersoner

Per Falkenius

Per Falkenius

Undersökningskonsult

+46 70 949 15 13
per.falkenius@zondera.com

Henrik Otterbeck

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58
henrik.otterbeck@zondera.com

Kristina Venngren

Kristina Venngren

Undersökningskonsult

+46 73 352 72 05
kristina.venngren@zondera.com


Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig