Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Ett högt medarbetarengagemang är en av de viktigaste delarna till framgång för organisationen. Mät engagemangsnivå samt förutsättningar för högt medarbetarengagemang med hjälp av HME-enkäten.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index med nio frågor inom tre olika områden; Motivation, Ledarskap och Styrning.

Vi kan inkludera HME i våra medarbetarundersökningar eller genomföra separata mätningar, om så önskas. Det viktiga för oss är att vi skapar utveckling som gör att ”Alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet!”

Ett högt medarbetarengagemang är en av de viktigaste delarna till framgång för organisationen!

Mät engagemangsnivå samt förutsättningar för högt medarbetarengagemang med hjälp av HME-enkäten.

SKL

Om HME-enkäten

Frågeställningarna i enkäten har tagits fram av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter för kommuner och regioner, vilka är insatta inom strategisk arbetsgivarpolitik samt medarbetarenkäter. Enkäten och frågeställningarnas formuleringar har även inspekterats och bearbetats av experter inom enkätkonstruktion från Statistikmyndigheten SCB.

HME SKR
HME Pajdiagram

Unik HME-databas

Zondera har en unik databas för jämförelser av HME på gruppnivå med hjälp av en modell för att enkelt kunna ta till sig resultatet. Databasen har skapats utifrån ett stort antal utförda undersökningar under en period på över 20 år.

Vår egen modell med enkla färgmarkeringar ger en god överblick av HME-nivå för organisationens samtliga grupper. Modellen underlättar även jämförelse med nyckeltalen från SKR och för både interna samt externa jämförelser.

HME nivåer

Rött: Grupper med ohälsosamt HME-resultat.

Gult: Grupper med svagt ohälsosamt HME-resultat.

Grönt: Grupper med hälsosamma HME-resultat.

Delindex

Motivation: Mäter medarbetarens engagemangsnivå och förutsättningar för att utföra ett bra arbete inom organisationen.

Ledarskap: Utvärderar de närmaste chefernas förmåga att öka medarbetarengagemanget med rätt förutsättningar samt ta vara på det engagemang som finns i verksamheten.

Styrning: Mäter hur väl organisationens styrning kan ge förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang, samt om styrningen tar tillvara på det engagemang som finns.

HME delindex

Rapport i Kolada

Rekommendationen är att alla kommuner och landsting mäter HME och rapporterar in i Kolada, vilket är en databas med nyckeltal för kommuner och regioner. Databasen används även som ett verktyg för analyser och jämförelser av resultat. Vi kan inkludera HME i våra medarbetarundersökningar eller genomföra en separat mätning.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig