Handlingsplan

Handlingsplan

En handlingsplan är en detaljerad plan med konkreta åtgärder som behövs för att nå ett eller flera mål. Den kan ses som en checklista som du eller din organisationen kan använda för att lättare nå uppsatta mål.


Syftet med en handlingsplan

Handlingsplaner syftar till att ge organisationer ett verktyg att nå sina mål på ett effektivt, fokuserat och strukturerat sätt. Organisationen spar tid och resurser. Alternativet vore att genomföra åtgärder genom trial and error, eller helt ad hoc.

Ett annat syfte med att upprätta en handlingsplan är för att kunna utkräva någon form av ansvar av organisationen eller dess ledning. Den kan därmed fungera som en referens som resultatet kan mätas mot och som underlag när en extern konsult ska facilitera en process.

Du som privatperson eller egenföretagare kan också ta hjälp av en handlingsplan för att förbereda en strategi och lättare nå dina mål.


Fördelar med handlingsplaner

Här är en sammanfattning av några av de viktigaste fördelarna med handlingsplaner:

 • Riktning: Du ser vilka steg som ska tas och när varje del ska vara klar.
 • Motivation: Att se målen och hur de ska uppnås ökar chansen att du och dina kollegor är motiverade genom hela projektet.
 • Spårbarhet: Det blir lättare att mäta resultatet.
 • Prioritering: Organisationen kan lättare prioritera arbetsuppgifter beroende på hur viktiga de är eller efter deadlines.
 • Färre överraskningar: Att planera innebär att projektet troligtvis stöter på färre obehagliga överraskningar längs vägen.

Innehåll

En typisk handlingsplan kan innehålla några av följande punkter:

 • Vilka mål ska uppnås?
 • Vad ska göras?
 • När ska det göras? Viktiga datum och deadlines.
 • Vem är ansvarig för vad?
 • Resurskrav och eventuell kostnad
 • Hur resultatet ska bedömas
 • Aktuell status

En bra handlingsplan är lätt att överskåda. Den kan exempelvis göras som ett Excelark, ett Gantt-schema eller ett flödesschema. Fördelen med ett sådant upplägg jämfört med en lång text är att alla delaktiga snabbt kan fräscha upp minnet och se status för projektet.


Mall för handlingsplan

Här är ett exempel på hur en handlingsplan för att uppnå ett specifikt mål kan se ut:

Handlingsplan mall 1


Strategisk handlingsplan

En strategisk handlingsplan kan innehålla ett antal viktiga steg för att uppnå ett lite större mål. Här är ett exempel på hur en sådan kan se ut:

Handlingsplan mall 2


Enkel handlingsplan

Varje plan måste inte nödvändigtvis innehålla så mycket information. Ibland kan det räcka med en enkel handlingsplan som till exempel endast innehåller vad som ska göras, av vem och när det ska vara klart.

Så här kan en mycket enkel handlingsplan se ut:

Handlingsplan mall 3


Handlingsplan i samband med en medarbetarenkät

Det är mycket värdefullt att skapa en konkret handlingsplan i samband med en medarbetarenkät på en arbetsplats. Utifrån den blir det lättare att driva det förändringsarbete som behövs för att förbättra arbetsklimatet.

I sin enklaste form kan en sådan plan innehålla aktiviteter som ska genomföras, vem som är ansvarig och när de ska vara klara.

Kom ihåg att det är nödvändigt med uppföljning för att planen ska lyckas!

Vill du ha hjälp att skapa en effektiv handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön?

Zondera hjälper dig att mäta hur dina medarbetare mår och genomdriva konkreta förändringar för att förbättra arbetsklimatet. Vi har över 20 års erfarenhet av att få medarbetare att gå med lättare steg till jobbet!


Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig