Utbildningar och workshops

Vi skräddarsyr föreläsningar, utbildningar och workshops utifrån behov.

Några av de teman vi ofta arbetar med är kommunikation och feedback, beteendeträning med utgångspunkt i Organisational Behaviour Management (OBM), stresshantering och personlig effektivitet.

Bli duktigare på att skapa mer variation och interaktion med deltagarna!

Kurs i digital mötesmetodik

Mötet är ett av våra vanligaste verktyg i vardagen där det ges möjlighet att dela erfarenheter, kunskap, information och fatta beslut för att vi ska bli bättre på det vi gör. Idag har vi de flesta möten digitalt vilket ställer allt större krav på den som håller i mötet.

Den här kursen vänder sig till de som vill öka sin kompetens inom digital mötesmetodik. Vi hjälper er att höja er nivå i att hålla digitala; möten, workshops eller utbildningar. Bli duktigare på att skapa mer variation och interaktion med deltagarna!

Digital mötesmetodik, bild på medarbetare som har ett möte.

Utbildning i workshopmetodik

Vi tränar chefer och HR i workshopmetodik för att kunna facilitera grupper, exempelvis i arbetet med att skapa handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen.

I utbildningen varvar vi teori och praktik, med mycket exempel från den egna verksamheten. Vi ger HR de verktyg som behövs för att kunna handleda grupper och chefer i många olika situationer.

Utbildning i återkoppling av 360 Feedback

För kunder som använder vår produkt 360 Feedback tränar vi HR och chefer i återkoppling av resultatet. Vi går vi igenom verktyget och de rapporter som ingår, men också teori och metodik kring 360 Feedback.

Utbildningen innefattar mycket praktiska övningar där deltagarna själva får prova på att återkoppla. Vi diskuterar och reflekterar kring olika situationer som kan uppstå i skarpt läge.

Träning i medarbetarsamtal.

Träning i medarbetarsamtal

Vi tränar chefer i medarbetarsamtal i grupp som ett alternativ till de traditionella medarbetarsamtalen och vi tränar även chefer över chefer i uppföljningsdialoger med underställda chefer.

Vi skapar en sammanhängande samtalsstuktur för er organisation och tränar era nyckelpersoner i effektiva upplägg för att stärka beteendeförändring, öka måluppfyllelse, stärka medarbetarskap, öka trivsel och engagemang.

Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Vi skräddarsyr föreläsningar, utbildningar och workshops utifrån era behov!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig