Workshops

Vi skräddarsyr föreläsningar, utbildningar och workshops utifrån behov.

Workshops


Utbildning/training

Utbildningar och workshops

Några av de teman vi ofta arbetar med är kommunikation och feedback, beteendeträning med utgångspunkt i Organisational Behaviour Management (OBM), stresshantering och personlig effektivitet.
Utbildning/360Feedback

Utbildning i återkoppling av 360 Feedback

För kunder som använder vår produkt 360 Feedback tränar vi HR och chefer i återkoppling av resultatet. Vi går vi igenom verktyget och de rapporter som ingår, men också teori och metodik kring 360 Feedback. Utbildningen innefattar mycket praktiska övningar där deltagarna själva får prova på att återkoppla. Vi diskuterar och reflekterar kring olika situationer som kan uppstå i skarpt läge.

Utbildning/workshop

Utbildning i workshopmetodik

Vi tränar chefer och HR i workshopmetodik för att kunna facilitera grupper, exempelvis i arbetet med att skapa handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen.

I utbildningen varvar vi teori och praktik, med mycket exempel från den egna verksamheten. Vi ger HR de verktyg som behövs för att kunna handleda grupper och chefer i många olika situationer.

Workshops

Kontaktpersoner

Anna Björklund

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19
anna.bjorklund@zondera.com

Rocky Raber

Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88
rocky.raber@zondera.com

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig