Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling är en kontinuerlig förbättring av hur en organisation fungerar. Det innebär att genomföra ett antal målinriktade åtgärder inom olika områden för att utveckla verksamheten och driva den framåt.


Vad innebär organisationsutveckling?

Marknaden, samhället och omvärlden förändras ständigt. För att en organisation ska överleva på sikt behöver den utvecklas för att kunna svara mot de nya krav som ställs.

Organisationsutveckling innebär att utveckla och förfina organisationens processer genom bland annat:

  • Ledarskapsutveckling
  • Bättre kommunikation
  • Kompetensutveckling
  • Digitala stöd

Varje arbetsplats är unik. Exakt vad organisationsutveckling innebär beror bland annat på chefer och medarbetares kompetensnivå och hur väl de kan anpassa sig efter organisationens mål och ambitioner.

Genom organisationsutveckling går det att identifiera nya sätt att samarbeta, utveckla kompetenser och etablera strukturer. Det kan även innebära att ändra beteenden i syfte att få organisationen att röra sig åt rätt håll.


Anlita en organisationsutvecklingskonsult

För att lättare kunna planera och genomföra organisationsutvecklingsarbetet brukar det löna sig att anlita en kunnig konsult.

Zondera erbjuder ledarskapsutveckling, utbildningar, facilitering, coaching, samtalsträning och alla andra aspekter av organisationsutveckling.

Läs mer om Zonderas organisationsutveckling eller kontakta oss direkt.


Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig