Tack alla som deltog i vår kundundersökning

- En ökning från 82 till hela 91!

Engagerade personer

Vi på Zondera tackar varmt våra kunder som lagt ner tid för att utvärdera vårt arbete och ge oss feedback för utveckling.

Vi är stolta och rörda över det fina omdöme ni givit vårt arbete under det gångna året. Vårt kundindex har ökat från 82 till hela 91 och er vilja att rekommendera oss har även den ökat markant.

Samtidigt som vi gläds åt de styrkor som tillskrivs oss i form av gott samarbete, smidig/flexibel process, skarp analys och meningsfullt efterarbete så tar vi till oss att förbättringsförslag såsom ökad proaktivitet samt en tydligare tjänst för pulsmätningar. Under 2019 kommer vi erbjuda ett robust och fristående verktyg för just pulsmätningar samt att vi kommer att komplettera våra mätinstrument med ett mer modul/index-orienterat tillvägagångssätt.

Vill du också göra en kundundersökning kan du läsa mer om våra här.

Publicerat 2019-02-22


Back to bulletins