Medarbetarindex (MI) eller Totalindex (TI) ?

- Mät engagemang med Totalindex

Engagerade personer

I vårt totalindex (TI) mäter vi engagerade medarbetare och vad som är viktigast för att bibehålla engagemanget.

Totalindex är ett mått som sammanfattar resultatet av er medarbetarundersökning på ett sätt som är unikt för er organisation – för att ni ska kunna ta tag i de frågor som är viktiga för just era medarbetare. Vi har tidigare, av historiska skäl, kallat detta för medarbetarindex (MI).
Nu byter vi namn till totalindex (TI).

Medarbetarskap är en viktig del för att skapa engagemang, det följs upp genom vårt medarbetarskapsindex

Graferna visar % - fördelningen av enheter i de olika nivåerna av Totalindex (TI).

Rött och gult resultat innebär att det finns frågor som behöver förbättras.

Gröna nyanser innebär ett gott resultat i olika styrka.

Läs mer om indexet och dess betydelse under medarbetarundersökningar.

Publicerat 2019-02-22


Back to bulletins