Effektiv organisationsutveckling

- Under 2018 har ett arbetssätt med grundläggande undersökningar kompletterat med pulsade mätningar som verktyg för utveckling kommit att bli det mest rekommenderade.

Personer i konferensrum

Ett arbete med att nå förändring i en organisation börjar oftast med en grundlig undersökning. Undersökning visar på vilka frågor man ska ta tag i för att utveckla organisationen. Därefter skapas en handlingsplan för hur arbetet ska genomföras. Handlingsplanen följs upp regelbundet med pulsmätningar för att säkerställa att förändringsarbetet går åt önskat håll.

Denna kombination med större grundläggande och mindre uppföljande undersökningar förutspås bli det mest effektiva sättet att nå förändringar med hjälp av undersökningar även under 2019.

Läs mer om våra medarbetarundersökningar och pulsmätningar.

Publicerat 2018-12-19


Back to bulletins