PULS-mätningar som verktyg

- Smidigare och snabbare organisationsutveckling!

Personer i konferensrum

Många leveranser ska vara klara, IT systemet har strulat och dessutom är några kollegor på semester - hur det dagliga arbetet fungerar påverkas av många faktorer. Men för att kunna ingripa och styra åt rätt håll behöver du veta var det skaver.

PULS-mätningar hjälper er att ringa in områden att bevara eller utveckla inom organisationen och enkelt ge en översikt över hur dina medarbetare mår, till exempel från månad till månad.

I dialog med gruppen kan du sedan ta åtgärder och skapa en handlingsplan över hur ni ska arbeta. Sedan följs arbetet upp vid nästa mätning för att kontrollera så ni går åt rätt riktning.

Kvinna

Att PULS-mätningar fungerar bekräftas av processansvarig HR-strateg från en svensk organisation med cirka 2000 medarbetare som tillsammans med Zondera genomfört ett flertal mätningar och undersökningar, däribland medarbetarundersökningar.

Vad har ni för PULS-värde denna månad?

Grafer

Kontakta oss gärna för att veta mer om våra PULS-mätningar - Zondera - kontakt

Publicerat 2019-05-22


Back to bulletins