We at Zondera

We at Zondera offer you long-term and lasting change as well as user-friendly digital tools. Our experienced and well-educated consultants support you throughout the process, from results to action!

We help you work in a structured way throughout the process, from research to organizational change.
Porträtt Anders Norlin

Anders Norlin

Technical Project Manager

+46 70 588 78 82
anders.norlin@zondera.com

Anders har arbetat på Zondera sedan 2000. Han genomför undersökningar, ger tekniskt stöd till våra projektledare och är även med och utvecklar det IT-systemet som vi använder vid genomförande av undersökningarna. Anders är utbildad systemutvecklare.
Porträtt Anna Björklund

Anna Björklund

Organizational Development Consultant

+46 70 453 27 19
anna.bjorklund@zondera.com

Anna är beteendevetare och utbildad samtalsterapeut. Anna har arbetat i över 10 år med organisations-och ledarutveckling och är bland annat certifierad ACC Coach och certifierad handledare i Försvarshögskolans ledarutbildningar UL- Utvecklande ledarskap och IL- Indirekt Ledarskap.
Porträtt Cecilia Bring Örnroth

Cecilia Bring Örnroth

Organizational Development Consultant

Cecilia är en erfaren chef och ledare från både privat sektor och från akademin. Hon är civilingenjör från Chalmers i grunden, och har kompletterat sin utbildning med arbets- och organisationspsykologi och coaching. Cecilia har arbetat många år inom HR, både som HR-partner och HR-chef. Idag jobbar hon som organisationskonsult och med ledar- och grupputveckling.
Porträtt Emma Smidhammar

Emma Smidhammar

Designer

+46 72 168 29 74
emma.smidhammar@zondera.com

Emma har arbetat på Zondera sedan 2016 och arbetar med projektledning, projektassistans och är kundtjänstansvarig. Hon är även huvudansvarig för Zonderas grafiska profil, digital och grafisk design samt marknadsföring.
Porträtt Henrik Otterbeck

Henrik Otterbeck

Project Manager/Survey Consultant

+46 70 677 69 58
henrik.otterbeck@zondera.com

Henrik är undersöknings- och organisationskonsult på Zondera sedan 2012. Han är med i hela undersöknings-processen samt hjälper till i arbetet med att använda resultaten. Han har arbetat med strategisk kommunikation i sju år och är utbildad civilingenjör från KTH och Stockholms Handelshögskola med affärsutveckling- och medieteknikinriktning.
Porträtt Johan Lundholm

Johan Lundholm

CEO

+46 70 790 30 99
johan.lundholm@zondera.com

Johan har varit verksam i undersökningsbranschen sedan år 2000. Han har i grunden en Ekonomie Magister och har specialiserat sig inom marketing research området. Johan har haft ett flertal roller kopplade till kund-, medarbetar- och marknadsundersökningar och är sedan 2023 VD på Zondera.
Porträtt Kristina Venngren

Kristina Venngren

Project Manager/Survey Consultant

Kristina är undersökningskonsult. Hon har en psykologexamen från Tyskland med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Kristina har jobbat med undersökningar både i vetenskaplig kontext och inom näringslivet. Hon tycker att statistik är ett viktigt verktyg för att synliggöra mönster i helhetsperspektivet.
Porträtt Leo Smidhammar

Leo Smidhammar

Organizational development

+46 70 517 58 56
leo.smidhammar@zondera.com

Leo har arbetat med undersökningar och organisationsutveckling sedan 1998. Han är organisationskonsult på Zondera. Han är civilingenjör kompletterad med en MBA från Uppsala Universitet. Leo har erfarenhet från små och stora organisationer, både inom privat sektor och inom offentlig sektor.
Porträtt Mia Jakobsson

Mia Jakobsson

Organizational Development Consultant

+46 70 636 51 17
mia.jakobsson@zondera.com

Mia är Senior HR Advisor och Diplomerad organisationskonsult vid Humanova med lång erfarenhet av att ge konsultativt och operativt stöd till chefer. Hon har i många år arbetat med att utveckla och anpassa hr-processer och med organisations- och ledarutveckling för olika typer av verksamheter. Mia är bland annat certifierad inom Extended DISC och Agile HR och hon har tidigare en längre erfarenhet av att arbeta som chef och ledare med personal i förändring.
Porträtt Per Falkenius

Per Falkenius

Project Manager/Survey Consultant

+46 70 949 15 13
per.falkenius@zondera.com

Per har arbetat på Zondera sedan 2013, men började i undersökningsbranschen redan 1990. Han är beteendevetare med inriktning på organisationspsykologi samt Ekonomie Magister. Per har tidigare företrätt bl.a. Research International, TEMO Marknad Opinion och IDC. Per har erfarenhet av ett flertal roller, bl a med chefs-, funktions- och produktansvar.

Product sheets

Download our product sheets to get a summary about or products and services.

(Only available in Swedish at the moment)

Kunder

Contact us

Fill in your contact info to get in touch with us