HR-trender 2021

- Spaning, vi listar trenderna inom HR

HR

Human Resources 2021

Ett ovanligt och händelserikt år 2020 tvingade många organisationer att anpassa sina arbetsmiljöer och -metoder efter den annorlunda arbetssituationen.

HR har utifrån det behövt stötta och hjälpa organisationer i många sammanhang. Detta kommer även att påverka HR-arbetet under 2021.

Zondera har gjort en trendspaning för att få en samlad bild av vad vi i Sverige kan förvänta oss det kommande året och sammanfattar de fem främsta HR-trenderna 2021.


Topp 5 HR trender 2021

Flexibelt arbete 2021

Flexibelt arbete

Under pandemin har flertalet verksamheter med stor framgång övergått helt eller delvis till distansarbete. Mycket tyder på att det även efter pandemin kommer att bli allt vanligare med arbete på distans. Det kommer även att bli vanligt med flexibla arbetstider och varierande arbetsplatser beroende på vilka uppgifter som ska utföras. Detta kommer att ske med hjälp av digitalisering och tekniskt anpassade, flexibla kontor. Många möten kommer ske virtuellt och det kommer satsas på kraftigare bredband, högre IT-säkerhet, robusta internettjänster och bättre utrustning för digitala möten som kameror, mikrofoner och belysning.

Med flexibelt arbete menas inte enbart arbete på distans, utan även att man har möjlighet att arbeta på den ordinarie arbetsplatsen efter behov och önskemål. Det har visat sig uppskattat av många att kunna arbeta hemifrån på grund av minskade utgifter och mer tid för familj och privatliv. Samtidigt har alla inte möjlighet att ordna en god arbetsmiljö i hemmet för distansarbete och många längtar tillbaka till sina arbetsplatser och kollegor. Därför är i nuläget en del chefer oroade över fokus och produktivitet, arbetsmiljö samt fysisk och psykisk hälsa för sina anställda.

Det flexibla arbetet är här för att stanna och organisationer behöver fortsätta att rigga sitt HR-arbete för att möta effekterna av detta.

Digital HR 2021

Digital HR

Även HR kommer att digitaliseras och det kommer bli allt vanligare att använda sig av HR-analysverktyg och datadrivna strategier för att exempelvis ta beslut inom rekrytering och företagskultur. Med hjälp av digitala HR-verktyg och Artificiell Intelligens (AI) kommer arbetet kring rekrytering och omplacering, hälsoinsatser, med mera att effektiviseras. Vid rekryteringsprocessen är det fortfarande viktigt att hantera arbetssökande utifrån ett personligt perspektiv. Enbart urval med hjälp av data i ett analysverktyg skulle missa viktiga värden som inte kan registreras maskinellt. HR kommer även få en tydligare helhetsbild över bland annat personalomsättning, medarbetarhälsa, frånvaro och löner inom organisationen.

Även HR-arbetet har och kommer att digitaliseras ytterligare, främst då det kommer till olika typer av möten såsom webbinarium, chefscoaching, ledarskaps- och organisationsutveckling, anställningsintervjuer och stödsamtal.

Arbetsmiljö 2021

Ökat fokus på arbetsmiljö

I samband med förändringarna som skett och fortsätter ske under pandemin kring både våra arbetsförhållanden och privatliv kommer vi behöva öka vårt fokus på framförallt medarbetarhälsa. Under pandemin visar forskning att personers mentala hälsa kan påverkas negativt. Vilket kan visa sig genom; känsla av isolering, utbrändhet, oro för sin framtid inom företaget och ökat missbruk av alkohol/droger.

Även distansarbete kan trots dess många fördelar medföra risken för gränslöshet i arbetet på grund av mindre tydlig avgränsning av arbete och fritid. HR-specialister oroas över detta då det påverkar medarbetarnas mentala hälsa negativt och ökar risken för sjukskrivningar.

Organisationer kommer att öka sina investeringar inom det här området 2021. Arbetet med detta kommer att ske genom digitala hälsoplattformar och applikationer för att mäta och hantera hälsofrågor samt ge utökat stöd för de som behöver. Stöd kan exempelvis komma att ske genom digitala samtal, terapi och personlig utveckling. Denna typ av datainsamling ger ett strategiskt viktigt underlag som hjälper organisationer kan stötta sina medarbetare, till exempel i form av digitala samtal, terapi eller personlig utveckling.

Medarbetarengagemang 2021

Utveckling av medarbetarengagemang

För ökat välbefinnande och engagemang hos anställda inom organisationen är medarbetarupplevelse en viktig faktor. När många medarbetare numera arbetar digitalt på distans behöver HR arbeta fram nya metoder att skapa god virtuell medarbetarupplevelse. För att uppnå detta kommer fler varianter av digitala möten av som; teambuilding, afterwork eller digital fika utvecklas.

Det kommer även fokuseras på att stödja medarbetare i deras personliga liv, då det har visat sig att en bättre livsupplevelse utöver arbetet ökar anställdas prestationsförmåga.

Ledarutveckling 2021

Ledarskapsutveckling och stöd

Investeringar på arbete med ledarskapsutveckling har ökat under ett par år och trenden kommer att hålla i sig framöver. Då ledarskapet kommer att behöva utvecklas och anpassas för att fungera på distans kommer HR att behöva arbeta mycket med ledarskapsutveckling och agera stöd för ledare. Undersökningar av styrkor och utvecklingsområden i chefers ledarskap har blivit allt vanligare och är ett viktigt verktyg i ledarskapsutveckling. Resultaten används som underlag till vägledande samtal, ledarskapsövningar, coachning, feedbackrutiner etc.

Medarbetarskap

Undersökning HR-trender 2021

Vi på Zondera är nyfikna på vad fler tänker kring trenderna inom HR det kommande året och har skapat en kort undersökning för att ta reda på det.

Är du också nyfiken på att veta mer?

Svara på enkäten och få även en rapport över det slutgiltiga resultatet via e-post.

Du hittar undersökningen här: HR-trender 2021

Behöver ni också mäta och arbeta med oro och arbetsmiljö eller andra frågor inom organisationen som framkommit under pandemin?

Konsulterna på Zondera har stor erfarenhet av att stötta våra kunder i arbetet kring pandemin. Kontakta oss gärna för att veta mer om våra undersökningar, analyser och tjänster.

Spaningen baseras på en samlad bild av information från bland annat dessa källor:

Artiklar och bloggar:

11 HR Trends to take into account for 2021
11 trends that will shape HR in 2021
20 New HR Trends & Predictions for 2021/2022
5 HR trends you need to know for 2021
9 Work Trends That HR Leaders Can’t Ignore in 2021
Digitalisering: Experterna om digitala HR-processer, trender och verktyg inför 2021
Employer branding – 3 trender inför 2021
HR Trends in 2021: Future of Human Resource Management
HR-trender 2021: Vi tittar i backspegeln och i vindrutan
HR-trenderna 2021
Obegränsat samarbete - Lösningar för hybridkontoret
Remote working is causing employees to feel overworked
Så bygger du framtidens kontor – hybrida arbetssätt dominerar
Top 10 HR Trends for 2021 and Beyond
Top 10 HR Trends To Help Shape Your 2021 Strategy
Top 5 Human Resource Trends to Watch in 2021
Top Priorities for HR leaders 2021
Trender inom Ekonomi, Lön & HR 2021

Publicerat 2021-02-25


Back to bulletins