Dialog är centralt för organisationsutveckling

- Ökad dialog ett viktigt verktyg

Processen för organisationsutveckling med medarbetarundersökningar som grund handlar till mindre del om statistik, och till större del om att skapa förutsättningar och forum för dialog i en organisation. Det handlar om: att utifrån ett statistiskt underlag skapa en bild av verkligheten, att ringa in områden att bevara eller utveckla och att tillsammans med kollegor och chefer påverka och utveckla sin arbetssituation.

Detta bekräftas av processansvarig HR-strateg från en svensk organisation med cirka 2000 medarbetare som tillsammans med Zondera genomfört ett flertal mätningar, bland annat i form av medarbetarundersökningar.

HR-strategen betonar att organisationen vunnit många viktiga insikter utifrån resultaten av undersökningarna. ”Materialet ger ett utmärkt underlag för dialog men framförallt ger det en ökning av dialogen. Cheferna får en drivkraft att agera i olika situationer med hjälp av underlaget som stöd.” Samarbetet med Zondera har präglats av ”…mycket god, snabb och pålitlig kommunikation, planering och support”.

Starkt engagemang inom HR och personal

Henrik Otterbeck, undersökningskonsult på Zondera, ser arbetet med organisationen som speciellt stimulerande, därför att deras personal och HR-strateg är oerhört engagerade i sitt arbete med att skapa förändring och utveckling. Deras personalavdelning och kontaktpersoner ute i landet har på ett mycket professionellt och fruktsamt sätt tagit till sig processen och resultatmaterialet för att verkligen arbeta tillsammans med sina chefer och medarbetare för att skapa den nödvändiga dialogen.

Publicerat 2019-04-11


Back to bulletins