Halloween 2022

Bild på färgglada prydnadspumpor.

Glad Halloween 2022 önskar Zondera!

Vi på Zondera hoppas att du får en fin Allahelgonahelg och en glad Halloween!

Passa på att tävla om trisslotter från Svenska Spel i vår halloweentävling!


Att leda i kris och oro

I oroliga tider och krissituationer är det extra viktigt med ett starkt ledarskap. Vi ger dig tips på det viktigaste du som chef kan fokusera på i ditt ledarskap i tider med kris och oro.

Rutiner, struktur och återhämtning

Strukturera och upprätthåll de normala rutinerna så mycket som möjligt. Att fortsätta jobba som vanligt ger ett lugn i vardagen vilket skapar välmående hos dina medarbetare. Det kan även vara till hjälp att minska på arbetsbelastningen. Ta det lite lugnare och öka möjligheter för återhämtning. Är det möjligt kan det även vara bra att skapa små platser där man kan samtala med en kollega eller vara för sig själv en stund.

Krisplan med information

Ha en tydlig och konkret krisplan för organisationen och ditt ledarskap. Krisplanen ska innehålla information om hur ni ska gå till väga när en krissituation uppstår. Då får du som chef stöd och är redo att hantera situationen. En del organisationer har även ett kristeam. Kristeamet ansvarar över att ta fram krisplaner för olika situationer som kan uppstå. Teamet avgör vilka åtgärder som krävs och informerar cheferna om detta.

Information över situationen

Regelbunden information om hur situationen ser ut och vad som pågår i omvärlden. Det är även viktigt att berätta för medarbetarna om hur arbetssituationen ser ut och vilka åtgärder ni ska ta till för att hantera situationen. Var öppen och ärlig mot dina medarbetare för att skapa tillit och förtroende.

Samarbete och regelbundna möten

Underlätta och uppmuntra till samarbete där ni kan lösa eventuella problem eller utmanande uppgifter. Det kan ske på plats eller digitalt genom regelbundna möten. Lyssna på varandra och låt det finnas möjlighet att prata ut om känslor och tankar kring den rådande situationen. Viktigt är även att stötta varandra för att skapa trygghetskänsla och välmående.

Externt stöd och hjälp

Erbjud dina medarbetare externt stöd av företagshälsovården, samt informera om vilken hjälp som finns att tillgå. Man kan exempelvis få hjälp att prata med en beteendevetare som kan vara stöd vid psykisk ohälsa. Företagshälsan kan även utföra läkarundersökningar och hälsokontroller.

Glöm inte bort ditt eget välmående! Känn efter hur du själv blir påverkad av situationen. Även du som chef kan behöva stöd för att vara en stark ledare.

Uppföljning

Använd regelbundna PULS-mätningar för att få kontinuerlig information om hur organisationen mår. Få även inblick i hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation inom olika områden som exempelvis kommunikation, ledarskap och arbetsmiljö. Du får då möjlighet att agera direkt genom att göra insatser för att öka arbetsglädjen och skapa skillnad.

Bild på färgglada prydnadspumpor.

Halloweentävling 2022

Vandra runt och hitta halloweenpumpan!

Någonstans på vår hemsida har vi gömt en halloweenpumpa. Hitta pumpan på någon av sidorna och var med i en dragning där 3 deltagare vinner 3 st trisslotter! (Ej exemplet i anslaget.)

När du hittat pumpan klickar du på den för att komma till ett formulär där du anger dina uppgifter.*

* 3 st deltagare vinner 3 trisslotter från Svenska Spel genom en slumpvis dragning. Enbart 1 bidrag per person och e-postadress kan medverka. Vinnarna kontaktas via e-post.

Medarbetare på Zondera eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen.

Tävlingen avslutas den 10:e november, 2022.

Halloweenpumpa.

Publicerat 2022-10-28


Back to bulletins