Samtrafiken

Samtrafiken höjde sitt NMI radikalt med kommunikation

- För några år sedan hade vi ett obestämt missnöje i organisationen berättar Gerhard Wennerström VD på Samtrafiken.

- Efter ett par års utvecklingsarbete och med hjälp av medarbetarenkäter har vi höjt vårt NMI med 19 punkter. Vi är glatt överaskade och samtidigt förvånade över hur snabbt organisationen svarade på utvecklingsarbetet. Nyckeln till framgången är kommunikation och uthållighet menar Gerhard Wennerström. Samtrafiken ser arbetet mer som ett kommunikationsprojekt än ett HR-projekt. Det allra viktigaste med kommunikationen är att den måste vara dubbelriktad och innehålla ett stort mått av lyssnande.

- Vi är medvetna om att vi nu har ett mycket högt NMI och nu inriktas vårt arbete på att hålla våra medarbetare motiverade och att inte luta oss tillbaka och känna oss nöjda avslutar Gerhard Wennerström. Läs mer om verktyg för att utvärdera kommunikation och förbättra ledarens kommunikation, klicka här.

Gerhard Wennerström
Gerhard Wennerström,
VD Samtrafiken

Om Samtrafiken

Tjänster, kunskap och innovation för Sveriges kollektivtrafik Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Det gör man framför allt genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och genom att förse branschen med kunskap och data om Sveriges resande. Basen i verksamheten är samordning av trafikplaneringen genom bl.a. Resplus, planeringssamverkan och tidtabeller. Andra exempel på tjänster som erbjuds är Ledsagningsportalen, ett system för samarbete kring ledsagning, och Resrobot, en reseplanerare som samlar hela Sveriges trafikinformation på ett ställe.

Samtrafiken Logotyp