Sabis

Sabis satsar på kundnöjdhet

Sabis har genomfört medarbetar- och kundundersökning med Zondera sedan 2010. Förra året tog Sabis ett nytt grepp och lade till en ny kategori i medarbetar-undersökningen som de kallar för ”Kundnöjdhet”.

- Medarbetarna fick svara på självskattningsfrågor när det gäller sin egen och sina kollegors förmåga att ge service till våra kunder, berättar Ingalill Szabela, HR-chef på Sabis. Sedan ställde vi samma frågor till kunderna.

- De fick svara på hur vårt bemötande är. Nu har vi fått fram en gapanalys, fortsätter Ingalill. Resultatet blev mycket bra. Medarbetarindex blev 77 mot förra årets 76. Utmaningen blir nu att bibehålla det goda resultatet.

- Vi scorar högt när det gäller värderingar, ledarskap och kundfokus, det är vi extra stolta över, säger Ingalill.

Workshop för att ta fram konkreta åtgårder och handlingsplan

Våra enheter presenterar resultatet för medarbetarna och ledningsgruppen analyserar resultatet. Därefter genomförs en workshop där medarbetarna får lyfta fram två styrkor/områden de vill bevara, samt två utvecklingsområden som de vill förbättra. - Under workshopen är det högt i tak och man har möjlighet att säga vad man tycker, berättar Helene Pellvik, HR-Generalist på Sabis. Därefter tas det fram konkreta åtgärder och en handlingsplan på hur de ska gå vidare. - Det är viktigt att medarbetarna inser att de själva är ansvariga för att bidra till sin egen arbetsmiljö, fortsätter Helene.

Har ni genomfört de konkreta åtgärder som togs fram?

- Ledningen har jobbat aktivt med olika åtgärdspunkter som vi har identifierat. När det gäller på enhetsnivå har vi inte följt upp på alla håll. Men vi tror att genom att prata öppet kring dessa områden så blir det en förändring på lång sikt, svarar Ingalill. Vi har blivit bättre på att arbeta systematiskt med denna metod och ledarna ser detta som ett verktyg som kan hjälpa dem i deras arbete, fyller Helene i. Zondera har gett oss vägledning hur vi kan använda resultatet från undersökningen rent praktiskt för att utveckla oss.

- Det som gör Sabis till en så rolig och meningsfull kund att arbeta med, är att de har stor förståelse i att använda mätningar till att bli riktig utveckling. Vidare kombinerar de resultaten av både sina medarbetarundersökningar och sina kundundersökningar i sitt förändringsarbete. För oss som leverantör är det extra roligt att se att arbetet ger resultat i form av nöjdare kunder och medarbetare, säger Zonderas projektledare Henrik Otterbeck.

Om Sabis

Sabis är ett Stockholmsbaserat familjeföretag grundat 1874. Med sin långa historia och tradition av kvalitet och service har Sabis en unik position inom mat och service. De vill skapa Stockholms bästa kundupplevelser inom mat och möten! Idag driver de 27 restauranger, 12 caféer, fem hotell- och mötesanläggningar samt fem matbutiker. På Sabis är de ca 750 medarbetare som tillsammans säljer varor och tjänster för cirka en miljard kronor per år. Visionen är att vara; ”Stockholms bästa kundupplevelser inom mat & möten”.

Sabis Logotyp

Sabis serverar ca 650.000 pannkakor på sina restauranger varje år och de steker dem alla för hand!

Helene Pellvik
Helene Pellvik
HR-Generalist på Sabis
Ingalill Szabela
Ingalill Szabela
HR-chef på Sabis