Coachning & Samtalsträning

Att vara chef kräver ett mod och en vilja att ständigt utvecklas och låta sig utmanas.

Vi tränar chefer i medarbetarsamtal i grupp samt uppföljningsdialoger med underställda chefer.

Stärk din självinsikt, handlingskraft och beslutsförmåga!

Coachning

Vi agerar speaking partner och externt bollplank åt chefer i olika situationer med fokus på att stärka självinsikt, handlingskraft och beslutsförmåga.

Samtalsstuktur

Vi skapar en sammanhängande samtalsstuktur för er organisation och tränar era nyckelpersoner i effektiva upplägg för att stärka beteendeförändring, öka måluppfyllelse, stärka medarbetarskap, öka trivsel och engagemang.

Vi tränar chefer i medarbetarsamtal i grupp som ett alternativ till de traditionella medarbetarsamtalen och vi tränar chefer över chefer i uppföljningsdialoger med underställda chefer.

Vi skapar en sammanhängande samtalsstuktur för er organisation!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig