Botkyrka kommun

Botkyrka vill vara en attraktiv arbetsgivare

- Vi måste alltid ha en uppdaterad bild av hur vi sköter oss som arbetsgivare säger Anne Fihlman, HR konsult på Botkyrka kommun. - När medarbetarna mår bra så producerar man som bäst. Då är det viktigt att på ett systematiskt sätt regelbundet fånga medarbetarnas bild av sin situation.

- Botkyrka kommun har precis som de flesta kommuner stora pensionsavgångar som ska fyllas. Då måste man tänka både på att rekrytera och behålla medarbetare. För att lyckas med detta måste man uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Botkyrka valde att komplettera frågebatteriet för att utröna vad medarbetarna specifikt uppfattar som förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

- Vi använder resultatet som en vägledning för en ny och framåtriktad arbetsgivarstrategi. Anne menar att det fortfarande behövs utvecklingsarbete för att hitta en effektiv arbetsmodell för åtgärdsplaner och förbättringar i samband med resultatet. - Vi har tillsammans med Zondera tagit fram en Handledning som ska stärka och likrikta vårt arbete. Handledningen är anpassad för oss, men i grunden ligger Zonderas arbetsbok, jämförelsematris och övriga resultatrapportering.

Vi ser framåt och för oss blir arbetet med medarbetarnas trivsel allt viktigare och därmed också ännu tydligare kopplade till våra strategiska verksamhetsmål, avslutar Anne Fihlman, HR konsult på Botkyrka Kommun.

Anne Fihlman
Anne Fihlman,
HR Botkyrka Kommun

Botkyrka är en internationell kommun

I Botkyrka bor det drygt 82 000 personer och antalet Botkyrkabor ökar stadigt. Botkyrka ligger mellan Stockholm och Södertälje och i kommunen talas det cirka 100 olika språk och man har en mycket ung befolkning. I kommunen finns 5000 arbetsplatser och 22 000 arbetstillfällen (inklusive offentlig sektor 2009). Botkyrka kommun är den största arbetsgivaren med drygt 6000 anställda.

Botkyrka Logotyp