Stockholms Stadsmission

Stadsmissionen vill se utveckling av verksamheten med deltagare i fokus

- Vi använder våra undersökningar för att styra utveckling i verksamheten, berättar Birgitta Schönander, kvalitetsstrateg och medlem i ledningsgruppen på Stockholms Stadsmission.

- Mätningarna är en integrerad del av vårt ledningssystem och varje chef /enhet har sitt resultatkort/scorecard som följs upp kvartalsvis. För att säkerställa utvecklingsarbetet gör varje chef årliga förbättringsplaner. - Vi vill ha en utvecklingsinriktad och transparent organisation där våra bidragsgivare, finansiärer och vi själva är säkra på att pengarna går till rätt saker och ger önskad effekt, säger Birgitta Schönander.

Verksamheten i Stockholms Stadsmission samlas inom områdena social verksamhet, sociala företag och utbildning. Alla verksamheter ingår i det gemensamma ledningssystemet. - Vi gör många typer av undersökningar berättar Birgitta. Allt från deltagare-/kundundersökningar till undersökningar som indikerar hur arbetsprocesser i styrelse, ledningsgrupp och internservice fungerar. Volontärarbetare och intressenter ingår också i våra mätningar. Vi ställer våra frågor utifrån de indikatorer vi valt – vi vill veta om vårt arbete får önskad effekt. Varje verksamhet utvecklas utifrån sina respektive uppdrag, resultat och förutsättning ar och Stockholms Stadsmission strävar mot en kvalitetsdiplomering enligt SIQ-modell*.

Det är också viktigt för oss att våra leverantörer delar våra värderingar kring vikten av socialt arbete avslutar Birgitta Schönander. Zondera har sedan många år stöttat Stadsmissionen och andra sociala verksamheter på lokal och nationell basis.

* SIQ – Swedish Institute of Quality är ett nationellt centrum för kvalitetsutveckling i Sverige.

Birgitta Schönander
Birgitta Schönander,
kvalitetsstrateg Stockholms Stadsmission

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Stockholms Stadsmission hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk. Man kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga.

Stockholms Stadsmission Logotyp