Facilitering

Vi faciliterar medarbetargrupper och ledningsgrupper i att ta fram handlingsplaner eller lösa problem och utmaningar.

Våra organisationskonsulter driver möten mot de uppsatta målen och hjälper gruppen att jobba på ett effektivt sätt. Vi skapar en design som hjälper er att prestera på topp.

Var står vi idag och hur vill vi ha det i framtiden?

Handledning

Ibland kan det vara bra att ta in extern hjälp i gruppens arbete med att ta fram en relevant handlingsplan utifrån resultaten i senaste medarbetarundersökningen. Extern hjälp är att rekommendera om resultaten har en negativ trend eller ligger på en låg nivå, pekar på en svag chef eller om det finns samarbetsproblem i gruppen.

Våra diplomerade organisationskonsulter hjälper gärna till i grupper där resultaten är svaga eller där gruppen behöver hjälp med att komma i mål med en handlingsplan.

Workshops

Efter en medarbetarundersökning hjälper våra organisationskonsulter chefer att både designa och genomföra workshops kring resultatet.

Vi ger gruppen de bästa förutsättningarna för att kunna ta sig an sina utmaningar och skapar en konkret handlingsplan.

Zonderas modell för att arbeta med resultaten bygger på stort eget ansvar att läsa in sig på resultaten och att vara aktiv i diskussionerna.

Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Vi skapar en design som hjälper er att prestera på topp!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig

Kunder