Facilitering

Vi faciliterar medarbetargrupper och ledningsgrupper i att ta fram handlingsplaner eller lösa problem och utmaningar.
Prestera på topp

Våra organisationskonsulter driver möten mot de uppsatta målen och hjälper gruppen att jobba på ett effektivt sätt. Vi skapar en design som hjälper er att prestera på topp.

Efter en medarbetarundersökning hjälper våra organisationskonsulter chefer att både designa och genomföra workshops kring resultatet. Vi ger gruppen de bästa förut- sättningarna för att kunna ta sig an sina utmaningar och skapar en konkret handlingsplan.


Perform on top

Kontaktpersoner

Anna Björklund

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19
anna.bjorklund@zondera.com

Hanna Carlson

Hanna Carlson

Organisationskonsult

+46 73 516 33 01
hanna.carlson@zondera.com

Lisa Wiklund

Lisa Wiklund

Organisationskonsult

+46 73 315 41 95
lisa.wiklund@zondera.com

Rocky Raber

Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88
rocky.raber@zondera.com

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig