På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Zonderas medarbetarundersökningar består av relevanta frågor, bygger på vetenskaplig grund och en beprövad metodik. Vi hjälper er att mäta era nyckelfrågor och skapar underlag till beslut och uppföljning för ökad effektivitet och lönsamhet. Vi arbetar i partnerskap genom hela processen och säkerställer att ni kan förändra och utveckla organisationen utifrån resultatet.

  • Våra enkäter är responsiva - svara på dator, i mobil eller surfplatta.
  • Resultaten från Zonderas medarbetarundersökning analyseras och presenteras alltid av våra erfarna konsulter.
  • Rapporterna är enkla att jobba med för chefer.
  • HR får en tydlig överblick och möjlighet att själva göra fördjupade analyser.
  • I vår portal kan chefer se sitt resultat och själva göra uppföljande tempmätningar på sitt team, vi kallar dem ”teammätningar”. Allt för att säkerställa att ni rör er mot ert önskade läge.

Vår vision är att alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet. Det arbetet börjar många gånger med en medarbetarundersökning och fortsätter med riktade insatser för att utveckla enskilda chefer och medarbetare, grupper eller hela organisationer.

För att veta mer om processen för vår medarbetarundersökning gå vidare till: processen för medarbetarundersökningkombinera undersökningar

Kombinera undersökningar


Kund- och medarbetarundersökning
Zondera har utvecklat en metod där frågor och resultat i undersökningar hos kunder och medarbetare kan kopplas ihop och jämföras. Underlaget kommer hjälpa er att träna medarbetare i ett kunddrivet arbetssätt, att tänka utifrån och in och att skapa ett förhållningssätt där alla tar ansvar för kundupplevelsen.


360 Feedback och medarbetarundersökning
Att genomföra Zonderas 360 Feedback i samband med medarbetarundersökningen är ofta både tids- och kostnadseffektivt. Det blir en minimerad insats för såväl HR, som chefer och de personer som ska utvärdera cheferna. I de fall där 360 Feedback körs parallellt med en medarbetarundersökning kompletteras enkäten med ledarskapsfrågor som sammanställs i fyra dimensioner – inspirera, samverka, sätta mål och driva. Det är ett kraftfullt verktyg för att öka chefers självinsikt och börja fokusera på de beteenden som ger bäst effekt.

Emilie Ekvall

Operativ chef

+46 73 516 33 03

emilie.ekvall@zondera.com

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58

henrik.otterbeck@zondera.com

Per Falkenius

Undersökningskonsult

+46 70 949 15 13

per.falkenius@zondera.com