PULSmätningar för kommuner

Zonderas pulsmätningar för kommuner är ett snabbt och resurseffektivt sätt att löpande ta pulsen på era medarbetare.

Känn efter hur de mår, vad de tycker och hur de trivs – just nu. Kontinuerliga mätningar hjälper dig att se till så att utvecklingen går åt rätt håll och att kommunens medarbetare känner sig ständigt nöjda och engagerade.

Följ utvecklingen i kommunen över tid!

Vi hjälper er att designa ett upplägg som passar just er organisation!

Zonderas PULSmätning för kommuner

 • Gör en pulsmätning på medarbetarna regelbundet
 • Öka medarbetarengagemang och trivsel i organisationen
 • Användarvänligt & intuitivt verktyg
 • Anpassa enkäterna efter kommunens behov
 • Kom i gång enkelt med färdiga mallar & teman
 • Använd som fristående verktyg eller för att följa upp en medarbetarundersökning

Kontakta oss för en kostnadsfri demo

Följ utvecklingen i kommunen över tid!

Zonderas PULSmätningar är ett sätt för kommunen att regelbundet ta pulsen på sina medarbetare. Det är ett smidigt verktyg som hjälper dig som chef eller HR-ansvarig att se till så att utvecklingen inom din organisation går åt rätt håll. Du får ett sätt att enkelt hålla koll på era viktigaste interna frågor.

Med Zonderas PULSmätningar för kommuner och kommunala bolag kan du till exempel se hur medarbetarna tänker kring sin arbetssituation. Du kan bland annat regelbundet följa hur de upplever arbetsmiljön, ledarskapet och kommunikationen inom kommunen.

Från totalbild ner på detaljnivå

Varje gång din kommun gör en pulsmätning med Zonderas verktyg bidrar ni till ett analysunderlag som blir alltmer värdefullt ju längre tid era mätningar pågår.

Genom en omfattande resultatrapport får du en totalbild av alla relevanta personal- och arbetsklimatsfrågor som ni valt att följa. Härifrån går det att gå ner på detaljnivå och jämföra olika avdelningar och grupper inom kommunen mot varandra.

Denna kombination av översikt och detaljrikedom gör att det blir mycket lättare att ringa in eventuella problem eller identifiera särskilda områden där det finns utrymme för förbättring.

Pulsmätningar är snabbt och effektivt

Smidigt & mångsidigt

Vill du följa trenden i kommunens nyckelindex, fokusera på ett speciellt problemområde eller mäta effekten av genomförda förändringsarbeten? Allt detta och mycket mer är möjligt med Zonderas PULSmätningar.

Smidig uppföljning av medarbetarundersökningen

Enkel uppföljning

Såväl chefer som medarbetare kan lätt följa situationen inom sitt område. HR och ledning får ett bra analys- och kommunikationsunderlag. Allt samlat i vår användarvänliga portal.

Underlag för dialog mellan medarbetare och chefer

Underlag för dialog

Genom att ha en löpande dialog mellan chefer och medarbetare stärker ni organisationen och bidrar till ökat välmående. Kommunchefen och förvaltningschefer kan använda resultatet från PULSmätningen för att föra en dialog och stärka engagemanget.

Fördelar med Zonderas PULSmätningar för kommuner

Fördelar med Zonderas PULSmätningar

Kommuner och andra organisationer som använder Zonderas pulsmätningar upplever flera fördelar med vårt verktyg:

 • Användarvänligt – Intuitivt och lätt att använda
 • Anpassningsbart – Du bestämmer själv vad som ska ingå i undersökningen
 • Färdiga mallar & teman – Gör det lätt att komma i gång
 • Flexibelt – Kan användas fristående eller som uppföljningsverktyg
 • Kompatibelt – Går att integrera med tidigare mätningar som medarbetarundersökningar eller HME
 • Bra support – Om du vill hjälper Zondera dig att designa en pulsmätning som passar just din organisation

Håll bra kontakt med kommunens medarbetare

Med en regelbunden pulsmätning för kommunens medarbetare får du en kontinuerlig och naturlig kontakt med dem. Det leder till ökat välmående och större medarbetarengagemang.

Forskningen har visat att denna typ av regelbunden kontakt har betydelse för såväl medarbetarnas hälsa som organisationens effektivitet.

En smart funktion är att det är möjligt att ha med anonyma fritextsvar i våra PULSundersökningar. Tack vare denna lösning kan personalen ventilera sina åsikter och bidra med inputs som de själva tror kan förbättra arbetsklimatet – helt anonymt.

Exempel på vad Zonderas PULSmätningar mäter

Exempel på vad Zonderas PULSmätningar kan mäta:

 • Välmående och hälsa
 • Stress och riskfaktorer
 • Arbetsklimat och organisationskultur
 • HME – Hållbart Medarbetarengagemang
 • Ledarskap
 • Kränkande särbehandling och diskriminering
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Medarbetarengagemang

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kom i gång redan nu med att öka engagemang och trivsel inom kommunen!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig