På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
medarbetarsamtal

Samtalsträning

Vi skapar en sammanhängande samtalsstuktur för er organisation och tränar era nyckelpersoner i effektiva upplägg för att stärka beteendeförändring, öka måluppfyllelse, stärka medarbetarskap, öka trivsel och engagemang.

Vi tränar chefer i medarbetarsamtal i grupp som ett alternativ till de traditionella medarbetarsamtalen och vi tränar chefer över chefer i uppföljningsdialoger med underställda chefer.

Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88

rocky.raber@zondera.com

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19

anna.bjorklund@zondera.com

Lisa Wiklund

Organisationskonsult

+46 73 315 41 95

lisa.wiklund@zondera.com

Hanna Carlson

Organisationskonsult

+46 73 516 33 01

hanna.carlson@zondera.com