Samtalsträning

Vi tränar chefer i medarbetarsamtal i grupp samt uppföljningsdialoger med underställda chefer.

Samtalsträning

Samtalsstuktur

Vi skapar en sammanhängande samtalsstuktur för er organisation och tränar era nyckelpersoner i effektiva upplägg för att stärka beteendeförändring, öka måluppfyllelse, stärka medarbetarskap, öka trivsel och engagemang.

Vi tränar chefer i medarbetarsamtal i grupp som ett alternativ till de traditionella medarbetarsamtalen och vi tränar chefer över chefer i uppföljningsdialoger med underställda chefer.


Prouktblad/Product sheets

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för mer detaljerad information om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Konsultstöd

Kontaktpersoner

Anna Björklund

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19

anna.bjorklund@zondera.com

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig