Samtalsträning

Vi tränar chefer i medarbetarsamtal i grupp samt uppföljningsdialoger med underställda chefer.

SamtalsträningSamtalsstuktur

Vi skapar en sammanhängande samtalsstuktur för er organisation och tränar era nyckelpersoner i effektiva upplägg för att stärka beteendeförändring, öka måluppfyllelse, stärka medarbetarskap, öka trivsel och engagemang.

Vi tränar chefer i medarbetarsamtal i grupp som ett alternativ till de traditionella medarbetarsamtalen och vi tränar chefer över chefer i uppföljningsdialoger med underställda chefer.Konsultstöd

Kontaktpersoner

Anna Björklund

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19
anna.bjorklund@zondera.com

Rocky Raber

Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88
rocky.raber@zondera.com

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig