Enkätens uppbyggnad

Process - medarbetarundersökning

Våra konsulter hjälper din organisation genom hela processen med medarbetarundersökningen. Allt från förberedelsearbete med målbeskrivning och frågeformulär till genomförande, analys av resultat samt det efterföljande utvecklingsarbetet.

Vi går tillsammans igenom förutsättningarna

Förberedelsearbete

Tillsammans med er går vi igenom förutsättningarna för medarbetarundersökningen samt definierar syfte och mål. Vidare utformar vi en enkät som på ett relevant sätt mäter önskade områden. Zondera utgår från ett basformulär med rötter i forskning om framgångsrika organisationer.

Så här tänker vi kring basformulär

Genomförande

Vi genomför vår medarbetarundersökning med hjälp av våra Internetbaserade tjänster, pappersenkäter eller via telefonintervjuer.

Zonderas process

Lättläst och tydligt resultatmaterial

Resultatet från vår medarbetarundersökning presenteras i ett lätthanterligt format så att alla chefer och medarbetare på ett enkelt sätt kan ta till sig resultatet och prioritera insatser. Vi tar exempelvis fram resultatrapporter, arbetsunderlag och prioriteringsmatriser. Individuella chefspresentationer och genomgångar med personalen genomförs vid behov.

Se exempel av resultatmaterial från vår medarbetarundersökning

Nästa steg – skapa förändring

Den viktigaste delen av arbetet börjar när resultatet från en medarbetarundersökning är analyserat och klart. Konsulterna på Zondera har stor erfarenhet av att stötta våra kunder i förändringsarbetet.

Läs mer om våra tjänster inom organisationsutveckling

Baserad på vetenskap och metodik

Zonderas medarbetarundersökning baseras på vetenskap och en beprövad och dokumenterad arbetsmodell i tio steg.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig