Resultat

Resultatmaterial - medarbetarundersökning

Utgångspunkten i allt material är att det ska vara tydligt och lättillgängligt samtidigt som det ska vara lätt för kunden att arbeta med resultaten och göra prioriteringar sin egen organisation.

Exempel på Zonderas resultatmaterial från medarbetarundersökning

Resultatrapport

Resultatet från Zonderas medarbetarundersökning presenteras i en lättillgänglig statistisk rapport med tydlig uppdelning av indexområden samt positiva, neutrala och negativa svar. Innehållet i rapporterna kan anpassas efter kundens behov

Jämförelsematris / Prioriteringsmatris

Visar gruppens resultat jämfört med en extern jämförelsegrupp. Varje siffra motsvarar de olika frågorna i formuläret. Om en siffra ligger ovanför jämförelselinjen så skiljer sig resultatet på frågan positivt jämfört med den externa jämföreslegruppen resultat på samma fråga. På samma sätt innebär det en negativ avvikelse om siffran ligger nedanför linjen. Ju längre till höger en siffra ligger, ju högre påverkan har frågan på Medarbetarindex. Åtgärder bör prioriteras för frågor med hög påverkan och relativt sätt lågt resultat.

Resultatmaterial
Figur. Resultatrapport och Prioriteringsmatris

Arbetsunderlag

Ett diskussionsmaterial för chefer och grupper där den aktuella gruppens sex huvudsakliga styrkor och utvecklingsområden lyfts fram. Arbetsunderlagen jämför gruppens resultat med exempelvis resultaten för organisationen totalt. Även andra jämförelsegrupper kan väljas.

Resultatpresentation i Powerpoint

Zondera tar fram och presenterar resultat och analys av en medarbetarundersökning i Powerpoint. I presentationen lyfter vi bland annat fram relevanta nyckeltal, jämförelser, styrkor och utvecklingsområden. Presentationen kan anpassas efter t ex ledningsgrupper, medarbetare eller chefer.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig