På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
handledning

Facilitering

Vi faciliterar medarbetargrupper och ledningsgrupper i att ta fram handlingsplaner eller lösa problem och utmaningar. Våra organisationskonsulter driver möten mot de uppsatta målen och hjälper gruppen att jobba på ett effektivt sätt. Vi skapar en design som hjälper er att prestera på topp.

Efter en medarbetarundersökning hjälper våra organisationskonsulter chefer att både designa och genomföra workshops kring resultatet. Vi ger gruppen de bästa förut-
sättningarna för att kunna ta sig an sina utmaningar och skapar en konkret handlingsplan.
Rocky Raber

Organisationskonsult

+46 70 592 25 88

rocky.raber@zondera.com

Anna Björklund

Organisationskonsult

+46 70 453 27 19

anna.bjorklund@zondera.com

Lisa Wiklund

Organisationskonsult

+46 73 315 41 95

lisa.wiklund@zondera.com

Hanna Carlson

Organisationskonsult

+46 73 516 33 01

hanna.carlson@zondera.com