Nyköpingshem

Nyköpingshem vill se helheten

- Vi måste ha ett måltänk på alla nivåer, det är extra viktigt i det förändringsarbete som vi just nu är inne i, säger Per Morelius, marknadschef på Nyköpingshem. Nyköpingshem ska efter politiska beslut sälja ca 20% av fastighetsbeståndet. Det innebär också förändringar i organisationen, ett arbete som man är mitt inne i för stunden. Men grunderna i verksamheten består och grundpelarna i verksamhetens balanced scorecard - Kunder, Medarbetare och Ekonomi ligger fast.

- Vi har under flera år jobbat med ledarskapet, medarbetarsamtal och handlingsplaner. Det är vi väldigt tacksamma för nu menar Per Morelius. Företaget och våra medarbetare har en tydlig linje att hålla sig till och vi har en strukturerad uppföljning av läget i organisationen.

Per Morelius
Per Morelius,
Marknadschef Nyköpingshem

Nyköpingshem - en stor aktör på bostadsmarknaden

Med drygt 3500 lägenheter Nyköpingshem är det största bostadsbolaget i Nyköping. Man ägs av Nyköpings kommun och är ett s.k. allmännyttigt bostadsföretag. Företaget har ungefär 70 anställda.

Nyköpingshem Logotyp