Verktyg och material för arbetsmiljöarbete

- Skapa en hälsosam arbetsmiljö - tillsammans

Personer i konferensrum

Både arbetsgivare och medarbetare behöver jobba tillsammans med att skapa en trevlig och hälsosam arbetsmiljö.

I dagens samhällsläge har det blivit vanligt med arbete hemifrån på distans. Hur påverkas medarbetarna av detta; emotionellt, socialt och ergonomiskt? Att följa upp hur det fungerar och vad som behöver förbättras kan göras med hjälp av våra verktyg.

PULS-mätning för den distansarbetande organisationen

Vi på Zondera vill i dessa extraordinära omständigheter bidra till att fånga upp din arbetsgrupps upplevelser.

Med kampanjen ”Distansarbete PULS-mätning” ger vi dig kostnadsfri tillgång till vårt nya enkätverktyg under hela maj-månad inklusive en för det aktuella läget skräddarsydd enkät.

Du kan själv skicka ut enkäten till din arbetsgrupp – så ofta du behöver.

Kontakta oss för mer information och tillgång till verktyget.


Undersökning som grund

Personer i konferensrum

Med en medarbetarenkät anpassad utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA kan ni sätta en starpunkt för arbetet och kartlägga var er organisation befinner sig.

Resultaten blir ett värdefullt underlag för en dialog om arbetsmiljön på din arbetsplats. Ni kan nu även skapa en handlingsplan för ett förbättringsarbete där det behövs.

Ett alternativ är att lägga till ett OSA-index i en befintlig medarbetarundersökning för att fånga medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön utifrån OSA, något som även underlättar interna och externa benchmarks.

Stödmaterial som underlättar

Det finns flera verktyg som kan hjälpa arbetsgivare, chefer och arbetsgrupper i arbetsmiljöarbetet. Material såsom checklistor, filmer och broschyrer underlättar ett strukturerat arbetssätt.

Arbetsgivarsidan och cheferna kan i många fall bedöma huruvida aspekterna såsom arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling fångas upp och förebyggs genom befintliga rutiner.

Externa konsulter kan hjälpa till med facilitering och att skapa en handlingsplan på ett effektivt sätt.


Vår policy och riktlinjer för Coronaviruset (Covid-19)

Zondera vill värna om våra kunder som ska känna sig trygga under situationen kring Coronavirusets spridning.

Vi följer löpande utvecklingen och de svenska myndigheternas rekommendationer och riktlinjer för att minska smittspridningen och bidra till en hälsosam och trygg arbetsmiljö, både för våra medarbetare samt kunder.

Information och rekommendationer för Covid-19: Folkhälsomyndigheten

Vi tar vårt ansvar genom att fortsätta vår verksamhet digitalt då vi har mycket goda digitala förutsättningar att utföra arbete på distans och kan tillgodose våra kunders behov i samtliga projekt. Presentationer, handledningar och facilitering samt övriga möten hålls via telefon eller Microsoft Teams.


Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)

Ansvar för arbetsmiljön

Personer i möte

Alla arbetsgivare har utifrån lagkrav ansvar för att säkerställa en god, hälsosam arbetsmiljö, vilket regleras via Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

Fördelning arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarna är huvudansvariga för arbetsmiljön men de kan fördela uppgifter till andra, exempelvis chefer. Som chef är det viktigt att känna till såväl arbetsmiljölagen som de arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen. Medarbetarna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att lämna in förslag och uppmärksamma risker i arbetet. På så vis samverkar alla för en bra arbetsmiljö.


Följ er utveckling med snabba och effektiva PULS-mätningar

Grafer

Mer information om våra PULS-mätningar

Publicerat 2020-04-23


Tillbaka till anslag