På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
zondera produkter

Våra produkterUndersökningar

I över 20 år har vi hjälpt företag och organisationer med strategiska beslutsunderlag utifrån våra väl beprövade och vetenskapligt förankrade undersökningar. Vi hjälper er att mäta rätt områden och få en tydlig bild av nuläget och era prioriterade utvecklingsområden. Vår portal är enkel att använda och ger er snabbt den överblick ni behöver.Medarbetarundersökning

Zonderas medarbetarundersökningar består av relevanta frågor, bygger på vetenskaplig grund och en beprövad metodik. Vi hjälper er att mäta era nyckelfrågor och skapar underlag till beslut och uppföljning för ökad effektivitet och lönsamhet. Vi arbetar i partnerskap genom hela processen och säkerställer att ni kan förändra och utveckla organisationen utifrån resultatet.

Läs mer...Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsmiljö är allt det som påverkar oss människor på jobbet – den omgivning vi vistas i och de förutsättningar utifrån vi utför vårt arbete. I och med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö skärps kraven på arbetsgivare att tillhandahålla och kontinuerligt följa upp en god arbetsmiljö.

Läs mer...Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index med nio frågor inom tre olika områden; Motivation, Ledarskap och Styrning.

Läs mer...Kundundersökning

Lojala kunder ger ditt företag förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Med Zonderas kundundersökningar tydliggörs dina kunders upplevelse av ditt företags produkter, tjänster, kommunikation, bemötande etc. Du får ett pedagogiskt och lättläst resultatmaterial och en tydlig sammanställning av prioriterade utvecklingsområden.

Läs mer...360 Feedback

Med Zonderas 360 Feedback får ni ett välgrundat underlag för utveckling av ledarskapet. Verktyget ger en bred bild av ledarskapet, med starka sidor och utvecklingsområden och gap mellan olika perspektiv. Utifrån resultatet kan ni jobba med målinriktade insatser för att stärka ledarskapet i de delar där det ger mest effekt, både för den individuelle chefen och för ledarskapet på organisationsnivå.

Läs mer...Pulsmätning/Temperaturmätning

Våra pulsmätningar är ett snabbt och resurseffektivt sätt att ta tempen på nuläget i organisationen. Antingen för att följa trenden i era nyckelindex, för att rikta fokus mot ett specifikt område eller för att följa upp effekten av förändringsaktiviteter som genomförts, exempelvis efter senaste medarbetarundersökningen.

Läs mer...Uppföljande undersökning

I Zonderas system finns det som tillval en möjlighet för cheferna att själva följa upp resultaten från den senaste mätningen.

Läs mer...Kombinera undersökningar

Kombinera kund- och medarbetarundersökning. Zondera har utvecklat en metod där frågor och resultat i undersökningar hos kunder och medarbetare kan kopplas ihop och jämföras.

Läs mer...Övrigt

Letar du efter en webbtjänst där du har möjlighet att på egen hand göra undersökningar och ta fram rapporter som underlag för ert interna förändringsarbete eller dylikt? Vi på Zondera erbjuder då zTool - kontakta oss för mer information om detta verktyg eller annan undersökning som du inte hittar här på hemsidan.


Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58

henrik.otterbeck@zondera.com

Leo Smidhammar

VD

+46 70 517 58 56

leo.smidhammar@zondera.com