På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
kundundersökning

Kundundersökning

Lojala kunder ger ditt företag förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Med Zonderas kundundersökningar tydliggörs dina kunders upplevelse av ditt företags produkter, tjänster, kommunikation, bemötande etc. Du får ett pedagogiskt och lättläst resultatmaterial och en tydlig sammanställning av prioriterade utvecklingsområden. Resultaten är ett bra beslutsunderlag för organisationens affärsutveckling som ger er förutsättningar att skapa en kunddriven verksamhet.

Zondera gör flera olika typer av kundundersökningar. Det kan t ex vara interna kundundersökningar, utvärderingar av större projekt/leveranser eller brukarenkäter för offentlig sektor. Vi kan även koppla resultaten mellan en medarbetarundersökning och en kundundersökning. På så vis får ni ett underlag för att träna medarbetare i ett kundfokuserat arbetssätt, att tänka utifrån och in och att skapa ett förhållningssätt där alla tar ansvar för kundupplevelsen.


kundundersökning

Zonderas undersökningar baseras på vetenskap med en beprövad och dokumenterad arbetsmodell för att hjälpa er att omsätta den feedback ni fått i varje moment av kundens möte med er. Genom uppföljande kundundersökningar kan ni säkerställa att era insatser varit effektiva.


Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58

henrik.otterbeck@zondera.com

Kristina Stumpf

Undersökningskonsult

+46 73 352 72 05

kristina.stumpf@zondera.com