På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
hme

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index med nio frågor inom tre olika områden; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågeställningarna i enkäten har tagits fram av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med en referensgrupp med representanter för kommuner och landsting, samt även experter på enkäter.

Rekommendationen är att alla kommuner och landsting mäter HME och rapporterar in i Kolada. Vi kan inkludera HME i våra medarbetarundersökningar eller genomföra en separat mätning.

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58

henrik.otterbeck@zondera.com

Leo Smidhammar

VD

+46 70 517 58 56

leo.smidhammar@zondera.com