På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
hme

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index med nio frågor inom tre olika områden; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågeställningarna i enkäten har tagits fram av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med en referensgrupp med representanter för kommuner och landsting, samt även experter på enkäter.

Rekommendationen är att alla kommuner och landsting mäter HME och rapporterar in i Kolada. Vi kan inkludera HME i våra medarbetarundersökningar eller genomföra en separat mätning.

Emilie Ekvall

Operativ chef

+46 73 516 33 03

emilie.ekvall@zondera.com