På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
360 feedback

360 Feedback

Med Zonderas 360 Feedback får ni ett välgrundat underlag för utveckling av ledarskapet. Verktyget ger en bred bild av ledarskapet, med starka sidor och utvecklingsområden och gap mellan olika perspektiv. Utifrån resultatet kan ni jobba med målinriktade insatser för att stärka ledarskapet i de delar där det ger mest effekt, både för den individuelle chefen och för ledarskapet på organisationsnivå. Vi fokuserar på beteende i chefsrollen utifrån fyra dimensioner; inspirera, samverka, sätta mål och driva. Alla grundade i forskning om vad som karaktäriserar det goda ledarskapet.


360

Vi skräddarsyr ofta moduler för våra kunder som har en ledaridé eller en specifik kravprofil. Vi har även en 360 som riktar sig till ledare utan personalansvar och till potentials som är på väg in i en chefsroll.

Vill du få extra kraft i processen erbjuder vi konsultstöd i genomgången av rapporten. Chefen får ett externt bollplank och en tydlig guidning för att kunna ta fram en skarp handlingsplan.

Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58

henrik.otterbeck@zondera.com

Leo Smidhammar

VD

+46 70 517 58 56

leo.smidhammar@zondera.com